nl

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

 • adviesverlening en bijstand bij aanvragen tot het bekomen van verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen, waaronder regularisatiedossiers
 • bijstand in administratieve beroepsprocedures verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen (zowel voor de Bestendige Deputatie als voor de Vlaamse Raad voor Vergunningenbetwistingen)
 • bezwaarschrift openbaar onderzoek
 • schorsings- en annulatieprocedures voor de Raad van State en/of de Raad voor Vergunningenbetwistingen (aanvechten verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen, wijzigingen gewestplan, BPA's, ruimtelijke uitvoeringsplannen, …)
 • vorderen herstel voor de burgerlijke rechter na vernietiging stedenbouwkundige vergunning
 • bijstand in strafrechtelijke en herstelprocedures (stedenbouwmisdrijven)
 • bijstand van de vergunninghouder
 • schadeclaims bij planschade, duinschade
 • vordering zoals in kort geding tot opheffing van een bekrachtigd stakingsbevel in toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • juridisch advies bij de redactie van stedenbouwkundige verordeningen (op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau)
 • ruilverkaveling
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie