nl

Schadedossiers - letselschade

  • Alle dossiers waarbij u schade heeft geleden wegens een onrechtmatige daad (zowel burger- als strafrechtelijk), gebrek aan gepast handelen of natuurfenomenen (brand, storm, overstroming,…)
  • Het verlenen van juridische ondersteuning en advies met betrekking tot deze schadedossiers
  • Procedures tot het bekomen van een geldelijke recuperatie van de geleden schade
  • Het verlenen van juridische ondersteuning en advies op het vlak van aansprakelijkheid
  • De begroting van de geleden lichamelijke schade, het opstellen van schadenota's
  • Procedures en bemiddeling tot het bekomen van een geldelijke recuperatie van de geleden lichamelijke schade
  • Correspondentie met de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar (bijvoorbeeld met betrekking tot het recht op een persoonlijk raadsgeneesheer)
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie