nl

Decreet Lokaal Bestuur

  • Integratie van het OCMW in de gemeente
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • Redigeren modelbeslissingen, reglementen, …
  • Bestuurlijk toezicht
  • Bijstand gemeenteraad, college voor burgemeester en schepenen, OCMW, …
  • Raad voor Verkiezingsbetwistingen
  • Tucht
  • Extern verzelfstandigde agentschappen
  • Vrijwillige samenvoeging gemeenten
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie