nl

Rechtsdomeinen

Adlex Advocaten biedt haar cliënteel antwoorden en oplossingen in een ruim aantal rechtsdomeinen die u in de linkerkolom opgelijst vindt. Per domein heeft zij een aantal specialisten werkzaam die uw dossier individueel of, naargelang de noodzaak, in team zullen behandelen. Steeds zal één van de Partners bij het dossier betrokken worden.

Bij keuze van een rechtsdomein zal u een nieuwe specifiekere onderverdeling vinden van de materies of probleemstellingen die zich in het domein kunnen voordoen. Door erop te klikken vindt u zowel een korte toelichting alsook de naam van de advocaten die vertrouwd zijn met de materie.

Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille