nl

Infoavond ‘Duurzame huisartsenpraktijken’ voor huisartsen op 16/11/17

30/10/17
Infoavond ‘Duurzame huisartsenpraktijken’ voor huisartsen op 16/11/17

Programma:

  • 20 uur: ontvangst
  • 20:30 uur: ‘Echt(t) samenwerken: de relationele realiteit’ door dr. Gaby Thijs, actieve ECHTT-coach regio Limburg
  • 21:15 uur: ‘de associatieovereenkomst: goede afspraken maken goede vrienden’ door An Kenis, advocaat bij Adlex advocaten
  • 22:00 uur: vragenronde
  • 22:30 uur: afronden met een drankje

Locatie: 

  • Thor Park Poort 8000 -8300 3600 Genk
  • GPS: André Dumontlaan 67, 3600 Genk

Doelgroep:

  • Huisartsen

Toelichting:

Vanuit het beleid wordt ingezet op kwalitatieve eerstelijnszorg en samenwerking tussen huisartsen en andere zorgberoepers. Werken in een gemeenschappelijke praktijk maakt bovendien een beter evenwicht mogelijk tussen werk en gezin.

Er zijn diverse vormen van samenwerking gaande van het delen van de kosten tot het gezamenlijk oprichten van een praktijkruimte waarin zowel inkomsten en uitgaven worden gedeeld. Meer en meer zien we ook dat huisartsenpraktijken met andere zorgberoepen een samenwerking aangaan, zoals onder meer verpleegkundigen, kinesisten en psychologen…

Een duurzame samenwerking kan enkel slagen met goede en duidelijk afspraken. Modelcontracten voor huisartsenassociaties zijn makkelijk terug te vinden op het internet. Goede afspraken vergen evenwel doordacht maatwerk. Er dienen belangrijke beslissingen genomen te worden over de intensiteit van samenwerking, het patiëntenbestand, wijze van innen van erelonen, keuzevrijheid voor de patiënt, therapeutische vrijheid van de arts, het globaal medisch dossier, mogelijkheid voor nevenactiviteiten, ….. De juiste keuzes kunnen pas gemaakt worden nadat de huisartsen/of andere zorgberoepers hierover samen hebben nagedacht en tot een gezamenlijke missie en visie voor hun praktijk zijn gekomen. 

Vervolgens dient de associatieovereenkomst nog goedgekeurd te worden door de provinciale raad der artsen. Deze raad waakt er over dat de afspraken in overeenstemming zijn met de Code van Geneeskundige Plichtenleer. Zeker bij een samenwerking met een zorgbeoefenaar – niet arts kunnen er deontologische bezwaren worden geopperd indien de overeenkomst niet correct werd opgesteld.

Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van deze keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.

Zelfs de beste associatieovereenkomst garandeert geen succesvolle en duurzame samenwerking. Bijstand door een ervaren coach is geen overbodige luxe. Hiervoor kan beroep worden gedaan op de coaches van ECHTT die zich bezighouden met preventie en begeleiding van “kantelmomenten” in het samenwerkingsverband.

Een 10-tal Vlaamse - artsen met aanvullende opleidingen bieden hun collega’s ECHTT-coaching aan om duurzame samenwerkingsverbanden te realiseren. 

Voorafgaand aan het opmaken van een associatieovereenkomst pleiten zij voor een coachingstraject rond “wat is mijn eigenheid als professional, en wat kan onze gemeenschappelijke eigenheid worden?”. Want net de verschillen, in diepere, en vaak onbewuste normen en waarden, zijn potentiële bronnen van frustratie, misverstanden, en mislopen van samenwerking nadien. Een (h)erkennen van elkaars eigenheid is helpend om tot een ‘juister’ afgestemde overeenkomst te komen en tot juistere afspraken in de dagdagelijkse werking. Bij bepaalde kantelmomenten (bv. teamuitbreiding) kan een  externe begeleider waken over voldoende grondige afstemming en “ontmijning” van eventueel latente stoorzenders.

Graag bevestiging van uw aanwezigheid ten laatste op 6 november 2017 via info@adlex.be

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie