nl
Adlex begeleidt participatie Tectum Group
Adlex Advocaten is trots meegewerkt te hebben aan deze stap in de buitenlandse expansie van Tectum Group. Wij wensen hen veel succes!
Infoavond ‘Duurzame huisartsenpraktijken’ voor huisartsen op 16/11/17
Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.
Samen met de komst van de herfst brengt het nieuwe gerechtelijke jaar versterking bij Adlex Advocaten
We zijn trots dat we 3 nieuwe stagiairs aan jullie kunnen voorstellen. Mr. Margaux Knaepen, Mr. Michelle Schouteden en Mr. Sam Vanparijs zijn gekozen om hun carrière te starten bij Adlex Advocaten. Het kwaliteitsvol begeleiden van talent is één van de hoekstenen van onze organisatie. Zij kunnen terugvallen op de expertise en ervaring van deskundigen in de verschillende rechtsdomeinen binnen ons kantoor. Dat stelt hen in staat om zich op professioneel vlak maximaal te ontplooien en door te groeien binnen onze organisatie.
Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Al meer dan 10 jaar zet VKW Limburg het ondernemen in Limburg in de kijker via de "Ondernemen versterkt Limburg"-campagnes. Ook dit jaar is Adlex Advocaten trotse ambassadeur van deze campagne.
Confederatie Bouw Limburg verwelkomt Adlex als nieuwe structurele partner
"Wij zijn zeer blij met Adlex als nieuwe structurele partner voor onze organisatie", zegt Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg. “Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en zijn er van overtuigd dat deze vlot zal verlopen."
In de 4e en laatste aflevering van het Milieu- en Energierecht (M.E.R.) van 2016 heeft Mr. Chris Schijns (co-auteur) een artikel gepubliceerd over 'Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (januari 2016 - juni 2016). In dit artikel wordt de rechtspraak zowel inzake vernietiging, schorsing en UDN van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de periode januari 2016 – juni 2016 besproken. De klemtoon ligt op arresten waarin 'omgevingsrechtelijke aspecten' centraal staan, ...
Adlex zet verder in op verjonging met nieuwe partner
Op 1 januari 2017 werd Gerry Banken partner bij Adlex Advocaten, naast Leo Panis, Guy Heyvaert, Jan Vandersanden, Mathieu Cilissen, Jan Verlinden, Steven Menten en Anneleen Meylaerts.Gerry Banken behaalde in 2007 zijn rechtendiploma aan de KULeuven en verdiepte zich daarna in het vennootschapsrecht (HUB, 2010) en insolventierecht (KULeuven, 2013). Van 2010 tot en met 2016 was hij als assistent verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KULeuven, en op heden is hij docent rech...
Adlex advocaten doet mee met Work 1 Hour For Life voor SOS Kinderdorpen
Op maandag 19 december 2016 doen wij mee met Work 1 Hour For Life voor SOS Kinderdorpen. Net als SOS Kinderdorpen vinden wij dat geen enkel kind alleen mag opgroeien. Toch zijn er miljoenen kinderen die geen warme, liefdevolle thuis hebben. Daarom vangt SOS overal ter wereld kinderen op die er alleen voor staan. Via Work 1 Hour For Life schenk je op maandag 19 december de waarde van één werkuur (40 euro) aan die kinderen. Inschrijven doe je via www.sos-kinderdorpen.be/w1hfl
Benoeming Steven Menten als plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Maaseik
Op dinsdag 7 juni 2016 legde mr. Steven Menten, partner binnen Adlex Advocaten, de eed af als plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Maaseik. Hij maakt deel uit van de rechtsdomeinen bouwrecht en onroerend goed evenals overheidsopdrachten.Meer info over Steven Menten
Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille