nl

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille

Adlex Advocaten is erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille (DV.A217122)

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.
Dat wil zeggen dat bepaalde diensten die Adlex Advocaten aanbiedt aan kleine- en middelgrote ondernemingen die in aanmerking komen, financiële steun kunnen krijgen van de Vlaamse overheid.

Met deze checklist ontdekt u of u een beroep kan doen op de kmo-portefeuille:

 1. Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 2. Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 3. Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' aan de slag.
 4. U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 5. Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vzw's komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

De meest actuele info over de voorwaarden

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? De officiële grootte van uw kmo hangt af van uw:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal

Een overzicht:

kleine ondernemingen

 • aantal werknemers is < 50 VTE*
 • omzet is < of = 10.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 10.000.000 euro

middelgrote ondernemingen

 • aantal werknemers is < 250 VTE*
 • omzet is < of = 50.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 43.000.000 euro

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België. De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming.

Welke diensten van Adlex Advocaten komen in aanmerking?

 • Adviezen m.b.t. fusies + overnames

  • (wat zijn de risico's en welk traject kan het best doorlopen worden)
 • Juridisch advies m.b.t. wettelijke mogelijkheden van inkoop- en verkoopcontracten → juridisch onderzoek

  • (integrale analyse + advies m.b.t. risico's die een organisatie loopt bij inkoop + verkoop)
 • Nieuwe vestiging in buitenland → andere wet- en regelgeving (risicoanalyse inventarisatie)
 • Arbeidsrecht

  • Risico-inventarisatie
 • Juridische scan → algemene bedrijfsrisico's

  • Zwakke plekken op juridisch vlak bij KMO
  • Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden
  • Statuten
  • Verzekeringspolissen

Welke diensten van Adlex Advocaten komen niet in aanmerking?

 • ontslagrecht
 • bemiddeling
 • onderhandeling
 • geschillen
 • verdediging
 • strafrecht
 • schadeclaims
 • fiscale optimalisatie
 • implementatie van advies m.b.t. fusies + overname
 • overnameplan + begeleiding
 • ontwikkelen van voorwaarden voor 1 opdracht

Neem ook eens een kijkje op de subsidiedatabank van het VLAIO.

Procedure

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website aan de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maakt u te identificeren en kan u aanvragen via de federale overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig. Vervolgens dient u uw onderneming te registreren.

Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een geregistreerde dienstverlener. Best vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties.

Voor verdere informatie kan je terecht bij Adlex Advocaten (Ludwina Doomen)

• tel. +32 89 32 23 00
• mail: kmoportefeuille@adlex.be

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie