nl

Informatieplicht dienstenwet

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor (adres, fax, telefoongegevens en e-mail op http://www.adlex.be/nl/contact). Adlex Advocaten is als associatie een burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Grotestraat 122, BTW BE 0859 633 695, RPR Limburg en betreft een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Kopie van voormelde polis kan bij ons kantoor op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en verkregen.

Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Tongeren en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balietongeren.be.

Adlex Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Tongeren. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balietongeren.be.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie