nl

Facturatiegegevens en voorwaarden

  • Kantoorrekeningen
    • BNP Paribas Fortis BIC GEBABEBB/ IBAN BE 97 2350 0352 4849
    • KBC Bank BIC KREDBEBB/ IBAN BE 50 4530 2656 1118
  • Derdenrekening
    • BNP Paribas Fortis BIC GEBABEBB/ IBAN BE 19 2350 1283 3112

Voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van de wettelijke interestvoet. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire ver­goeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 als schadebeding.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie