nl

Erelonen en tarieven

Het gehanteerde tarief varieert van €135/u tot €180/u. Het tarief wordt met u op voorhand vastgelegd volgens de aard, het belang en het al dan niet dringend karakter van het dossier.

Erelonen

De erelonen vergoeden het werk van de advocaat, los van de kosten die voortvloeien uit zijn activiteiten. De erelonen omvatten prestaties waaronder studie van het dossier, consultaties en adviezen, het opstellen van procedurestukken, van overeenkomsten of van besluiten, de nuttige verplaatsingen in een dossier, de juridische opzoekingen, de pleidooien, het uitwisselen van briefwisseling.
De financiële afspraken worden bij het opstarten van een dossier vastgelegd in een ereloonovereenkomst. Bij aanvang van een dossier kunnen provisies worden gevraagd. Tussentijdse facturen worden eveneens in de omvangrijke dossiers opgesteld. Bij de afsluiting van een dossier wordt aan de klant een staat van kosten en erelonen overgemaakt.

Opgelet: Vanaf 1 januari 2014, 21% btw op de erelonen van advocaten

Bij de begrotingscontrole van juli 2013 besliste de federale regering Di Rupo dat op de diensten van een advocaat vanaf 1 januari 2014, 21% btw moet betaald worden.
De heffing betreft zowel particulieren als bedrijven. Bedrijven kunnen de btw achteraf wel recupereren, particulieren niet.
De btw wordt geheven op de erelonen, niet op de kosten zoals bijvoorbeeld rolrechten, deurwaarderskosten, expertise-en vertaalkosten enz.

Uurtarief
Het tarief wordt in onderling overleg met u op voorhand vastgelegd volgens de aard, het belang en het al dan niet dringend karakter van het dossier. Daarnaast bieden wij ook een abonnementsformule aan. Dergelijke abonnementsformule is een “omniumpolis" waarbij maandelijks een bedrag wordt gefactureerd en waarvoor een uitgebreid dienstenpakket wordt aangeboden. In feite treden wij op als uw interne bedrijfsjurist.

Kantoorkosten

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten:

 • Opening dossier
 • Dactylografiekosten
 • Afdruk- en kopiekosten
 • Verzendingskosten
 • Telefoonkosten
 • Verplaatsingsonkosten

Deze kosten worden forfaitair begroot op 20 % van het totaal aangerekende ereloon exclusief BTW.

Indien de kosten omwille van reeds gemaakte afspraken niet forfaitair begroot kunnen worden, past Adlex Advocaten de berekening toe volgens onderstaande tarieven:

 • Opening dossier: 50 euro
 • Dactylografie per pagina: 11 euro
 • Kosten mail 6 euro
 • Fotokopie per pagina: 0.30 euro
 • Verplaatsing per km: 0,50 euro

Voorgeschoten kosten

De kosten die Adlex Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffiekosten, hypotheekkantoren, registratiekantoren, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren en deskundigen worden onder de post “Overige kosten” en/of “Gerechtskosten” worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie