nl

Update Overheidsopdrachten : De nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving zal vanaf 30 juni 2017 effectief van toepassing zijn

Publicatiedatum: 27/06/17

Drie dagen voor het verstrijken van de vooropgestelde datum (30 juni 2017) werd vandaag immers het “KB van 22 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten" in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit KB betreft geen nieuw KB maar brengt wijzigingen aan het reeds gekende KB van 14 januari 2013 (KB Uitvoering) aan dat de algemene uitvoeringsregels (AUR) vastlegt.

Het is ook meteen het laatste KB dat noodzakelijk was om de – op elkaar afgestemde - nieuwe regelgeving samen in werking te doen treden.

Dit impliceert dat vanaf 30 juni 2017 alle opdrachten die worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een offerte of een aanvraag tot deelneming is ingediend deze nieuwe regels moeten respecteren.

Samengevat is de nieuwe regelgeving:

  • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
  • Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
  • KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
  • KB van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren
  • KB van 22 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Er zal, zoals geweten, heel wat veranderen t.o.v. de huidige regelgeving.

Er komen andere mogelijkheden of regels met o.a. nieuwe plaatsingsprocedures en drempelbedragen, uniforme indieningstermijnen, meer flexibiliteit bij raamovereenkomsten, nadruk op totale kosten van het project, richtlijnen voor onderhandelingen, strijd tegen sociale dumping, meer controle op onderaanneming, een ruimer kader voor wijzigingen en natuurlijk ook de verdere digitalisering.

Indien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren (steven.menten@adlex.be).


Rechtsdomeinen

Meer over overheidsopdrachten

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie