nl

Artikel 19bis-11, §2 WAM-wet: verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid kan vergoeding van de schade aan het voertuig van de eigen verzekerde niet weigeren

Publicatiedatum: 23/06/17
Artikel 19bis-11, §2 WAM-wet: verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid kan vergoeding van de schade aan het voertuig van de eigen verzekerde niet weigeren

Hoewel artikel 19bis-11, §2 WAM-wet binnenkort zal worden opgeheven, blijft de saga over de invulling van het wetsartikel gewoon verder lopen. In een prejudicieel arrest van 22 juni 2017 buigt het Grondwettelijk Hof zich opnieuw over het veelbesproken wetsartikel.

1 De prejudiciële vraag

De politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi vraagt aan het Grondwettelijk Hof om zich uit te spreken over de vraag of artikel 3, §1 WAM-wet in strijd is met de Grondwet in die interpretatie dat die bepaling het de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid mogelijk zou maken de vergoeding van de schade aan het voertuig van zijn eigen verzekerde te weigeren wanneer om zijn tegemoetkoming wordt verzocht op grond van artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet.

In die interpretatie zou dat, wanneer zich een verkeersongeval voordoet waarvoor het niet mogelijk is de aansprakelijkheden van de bestuurders van de betrokken voertuigen vast te stellen, een verschil in behandeling invoeren tussen de eigenaars van de voertuigen die de volledige vergoeding van hun materiële schade ten laste van alle verzekeraars van de betrokken voertuigen niet zouden kunnen verkrijgen en de benadeelde derden die, ten laste van dezelfde verzekeraars, recht hebben op de volledige vergoeding van hun materiële schade.

2 Oordeel Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof overweegt dat het niet verantwoord is dat het recht van de benadeelde personen op een volledige vergoeding van hun schade wordt beperkt door het gegeven dat een van de bij de vordering tot vergoeding betrokken verzekeraars burgerrechtelijke aansprakelijkheid hun eigen verzekeraar is.

Hoewel in een regeling van verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid de contractuele relatie het mogelijk maakt de vergoeding van de materiële schade aan het voertuig van de verzekerde uit te sluiten, vloeit dat immers voort uit het feit dat die schade is veroorzaakt door de fout van de verzekerde zelf.

In een regeling van automatische vergoeding, in het kader van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, van de schade die per hypothese veronderstelt dat geen enkele fout van de verzekerde kan worden aangetoond, kan de contractuele relatie tussen de verzekeraar en de benadeelde persoon de uitsluiting van de tegemoetkoming van die verzekeraar daarentegen niet verantwoorden.

Het Grondwettelijk Hof voegt daaraan toe dat artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet zelf geen enkele beperking bevat van de vergoeding die daarbij wordt beoogd naar gelang van de contractuele relatie die bestaat tussen een van de verzekeraars burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokken voertuigen en een van de benadeelde personen. Die bepaling bevat evenmin een verwijzing naar artikel 3 WAM-wet.

Het Grondwettelijk Hof besluit dat “in die zin geïnterpreteerd dat het de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid toelaat de vergoeding van de schade aan het voertuig van zijn eigen verzekerde te weigeren wanneer om zijn tegemoetkoming wordt verzocht op grond van artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, schendt artikel 3 van dezelfde wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet."

Besluit

Volgens het Grondwettelijk Hof is de interpretatie van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet niet conform de Belgische Grondwet indien het de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid toelaat de vergoeding van de schade aan het voertuig van zijn eigen verzekerde te weigeren wanneer om zijn tegemoetkoming wordt verzocht op grond van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet. Derhalve kan worden verdedigd dat de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid, in toepassing van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, de vergoeding van de schade aan het voertuig van de eigen verzekeraar niet kan weigeren.


Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie