nl

Rechtsbijstand: uitbreiding van uw recht op vrije keuze

Publicatiedatum: 31/05/17

Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval van een geschil. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft u steeds een vrije keuze van advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft. Dat recht van vrije keuze is bij wet van 9 april 2017 verder uitgebreid. Wat is er juist veranderd?

1 Situatie vóór de wetswijziging van 9 april 2017

Vóór de wetswijziging was uw recht op vrije keuze beperkt tot gevallen wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure.

In dat geval was u, als verzekerde, vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.

Het recht op vrije keuze gold evenwel niet voor de alternatieve vormen van geschillenbeslechting, de bemiddelings- en de arbitrageprocedure.

2 Situatie ná de wetswijziging van 9 april 2017

Nu geldt het recht van vrije keuze ook in geval van arbitrage- en bemiddelingsprocedures en bij de alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

De alternatieve vormen van geschillenbeslechting bieden de partijen vaak de mogelijkheid hun geschillen op een constructieve manier te beslechten, waarbij een rechtsgeding wordt voorkomen.

Een oplossing bekomen via die alternatieve methodes valt voor de partijen vaak makkelijker te aanvaarden, in tegenstelling tot wat het geval is bij een eenzijdig opgelegde rechterlijke uitspraak. Voorts bieden die technieken het voordeel dat ze de rechtbanken ontlasten.

Bovendien blijkt uit de praktijk in burgerlijke en handelszaken dat de aanwezigheid van een vrij gekozen advocaat die de partijen bijstaat, zelfs in het kader van voormelde alternatieve methodes de inachtneming van de procedurele waarborgen tijdens de rechtspleging bevordert.

Uitbreiding tot de andere vormen van geschillenbeslechting zou geen weerslag mogen hebben op het premiebedrag.

Besluit

De wet van 9 april 2017 heeft het recht op vrije keuze uitgebreid voor de alternatieve vormen van geschillenbeslechting, de bemiddelings- en de arbitrageprocedure. Vóór de wetswijziging had de verzekerde enkel een recht op vrije keuze in het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure. De uitbreiding van het recht op vrije keuze is een goede zaak voor de verzekerde, die nu een breder waaier aan mogelijkheden heeft om zijn geschillen op te lossen.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie