nl

Polemiek inzake Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen: Wat moet u weten?

Publicatiedatum: 17/05/17
Polemiek inzake Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen: Wat moet u weten?

Update 22 mei 2017 :

De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart weer in te trekken. Dat is gebeurd door het aanpassen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017. Bijgevolg is het openbaar onderzoek zonder voorwerp geworden. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet.

Door die beslissing komen we wat betreft de bescherming van bossen terug op de situatie zoals die bestond vóór 31 maart 2017. De bescherming van bossen tegen ontbossen wordt geregeld door artikel 90bis van het Bosdecreet en het artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.


Zoals u wellicht al weet is het ontbossen in Vlaanderen conform het Bosdecreet strikt verboden, tenzij o.a. voor het realiseren van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen in woongebieden of industriegebieden in de ruime zin. Daarnaast wordt ontbossing voor handelingen van het algemeen belang tevens toegestaan. Daarnaast bestond de mogelijkheid om een ontheffing van het ontbossingsverbod te bekomen bij de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord bepaald om meer dan 12.000 hectare kwetsbaar bos te beschermen. Zij heeft de daad bij het woord gevoegd en heeft hieromtrent de kaart 'Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen' voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017.

Onder zgn. 'kwetsbare bossen' wordt verstaan bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming. In feite zijn dit bossen die zouden kunnen gekapt worden ten behoeve van woningbouw, industrie, landbouw, …

Binnen deze 'kwetsbare bossen' zal een verstrengde procedure voor ontbossing gelden. Er zal een afwijking op het verbod tot ontbossing kunnen worden gevraagd aan de Vlaamse regering. Het Agentschap Natuur en Bos zal advies verlenen. Ontbossing zal als 'uitzonderingsmaatregel' gelden.

In essentie bestaat de mogelijkheid dat uw bouwgrond of projectgrond of industriegrond niet meer kan worden aangewend om hetzij uw woning, bedrijf of vergelijkbaar te realiseren.

Welnu indien u eigenaar bent van een perceel grond dat opgenomen werd op de kaart 'Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen' kan u bezwaar indienen tijdens het georganiseerde openbaar onderzoek en dit tussen 16 mei 2017 tot 14 juli 2017 en dit bij het Agentschap Natuur en Bos.

Zodra uw perceel opgenomen wordt op de definitieve kaart kunnen uw realisatiemogelijkheden ernstig beknot worden en zal uw bouwgrond hoogstwaarschijnlijk beboste grond blijven.

Indien u hieromtrent verdere vragen zou hebben aarzel dan niet om ons te contacteren.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie