nl

Digitale (r)evolutie: Centraal Register Solvabiliteit

Publicatiedatum: 10/05/17

Reeds lange tijd bestond de wens om het faillissementsgebeuren te digitaliseren. Sedert 1 april 2017 is de eerste stap in dit informatiseringsproces gezet met de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit, afgekort “CSR".

Het CSR is een databank waarin alle informatie over een bepaald faillissement wordt opgenomen en bewaard. Alle gegevens en stukken die relevant zijn voor dit faillissement zullen in deze elektronische databank geconsulteerd kunnen worden.

Behalve de rechtbank van koophandel, het parket en de curator, zullen ook de gefailleerde zelf en, vooral, de schuldeisers van de gefailleerde toegang hebben tot dit platform. Het CSR heeft evenwel niet enkel tot doel deze personen te informeren over het verloop van het faillissement.

Zo dient een schuldeiser voortaan zelf zijn aangifte van schuldvordering met bijhorende stavingsstukken te uploaden in het CSR, waarna de curator meteen verwittigd wordt van deze aangifte. Ook het gevolg dat de curator aan de schuldvordering geeft zal op haar beurt via elektronische weg meegedeeld worden aan de schuldeiser. Voor de schuldeiser, maar ook voor de griffies, brengt de invoering van het CSR ongetwijfeld een administratieve vereenvoudiging met zich mee. Enige uitzondering op de verplichte elektronische aangifte van schuldvordering zijn particulieren die geen advocaat onder de arm genomen hebben en buitenlandse ondernemingen. Deze personen mogen de aangifte nog in papieren versie bezorgen aan de curator, die vervolgens instaat voor het uploaden in het CSR.

Keerzijde van de medaille: deze digitale evolutie brengt een kostprijs mee voor de gebruiker. Zo zal de schuldeiser voor het indienen van zijn schuldvordering voortaan een (weliswaar beperkte) kost van 6,00 euro betalen.

De invoering van het CSR vormt slechts de eerste stap in een verdere informatisering van het faillissementsgebeuren. Naar alle verwachting zal de faillissementsprocedure en de regelgeving omtrent de reorganisatie van ondernemingen drastisch hervormd en geïnformatiseerd worden in de loop van september 2017.

Het CSR is toegankelijk via de website www.regsol.be.

Besluit

Met de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit heeft de Belgische wetgever de eerste stap in het informatiseringsproces van het faillissementsgebeuren gezet. In dit domein worden de volgende maanden nog verregaande veranderingen verwacht, waarover later meer. Aarzel niet ons te contacteren indien wij u van dienst kunnen zijn met de elektronische aangifte van uw schuldvordering in het CSR.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie