nl

Verkeersongeval en schade aan uw voertuig

Publicatiedatum: 25/04/17
Verkeersongeval en schade aan uw voertuig

U bent betrokken in een verkeersongeval en heeft schade aan uw voertuig. Hoe wordt de schade aan uw voertuig bepaald? Is uw voertuig een totaal verlies of kan het worden hersteld? Op welke schadevergoeding heeft u recht?


1 Aangifte verkeersongeval

Indien u betrokken bent bij een verkeersongeval met stoffelijke schade is het, eerst en vooral, belangrijk om het hoofd koel te houden. Indien mogelijk, vult u samen met de andere betrokken partij(en) het Europees aanrijdingsformulier in. In het andere geval neemt u contact op met de lokale politie die de nodige vaststellingen zal komen doen.

Vervolgens doet u zo snel als mogelijk een aangifte van het ongeval bij uw verzekeraar. U bezorgt uw verzekeraar het aanrijdingsformulier (of het proces-verbaal van de politie) en alle bewijsstukken die uw schade kunnen aantonen (bijvoorbeeld foto's).


2 Wie is in fout?

Hoe bepaald wordt wie aansprakelijk is, hangt af van verschillende factoren:

-Hebben alle betrokken partijen samen maar één aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend?

-Is het aanrijdingsformulier duidelijk en volledig ingevuld (met duidelijke schets)?

-Heeft de politie vaststellingen gedaan?

-Zijn er getuigen van het ongeval?

Uw verzekeringsmaatschappij zal op basis van die informatie trachten uit te maken wie aansprakelijk is voor het schadegeval. Bij betwisting wordt het dossier overgemaakt aan een advocaat.

2.1 Ik ben in fout

U hebt het ongeval veroorzaakt en men stelt u verantwoordelijk. Enkel als uw voertuig omnium verzekerd is, heeft u recht op vergoeding van uw voertuigschade. Uw BA-autoverzekering vergoedt immers enkel de schade van de tegenpartij. U hoeft niet te wachten op uw verzekeraar om uw wagen te laten herstellen, u hebt immers geen recht op schadevergoeding.

2.2 Ik ben het slachtoffer

Eén van de andere betrokken partijen is in fout. Uw verzekeraar kan een expert aanstellen om de precieze schade aan uw voertuig te laten bepalen.

Meestal is de RDR-overeenkomst van toepassing waardoor een snellere schaderegeling mogelijk is. Via de RDR-overeenkomst kan u van uw eigen BA-autoverzekering een schadebedrag tot 25.000 euro krijgen. Die wordt daarna teruggevraagd van de autoverzekeraar van de tegenpartij.

2.3 Gedeelde fout

Het kan zijn dat u en de tegenpartij elk gedeeltelijk aansprakelijk zijn. Dat kan het geval zijn wanneer u beiden een fout hebben gemaakt die heeft bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval. In dat geval krijgt u bijvoorbeeld 50% van uw schade vergoed door de BA-autoverzekering van de tegenpartij. De andere 50% van de schade moet u dan zelf bekostigen.


3 Hoe wordt de schade aan het voertuig bepaald?

Uw verzekeraar zal een expert aanstellen. De expert bepaalt hoe groot uw schade is. Hij controleert of het bestek van de garage overeenkomt met de schade na het ongeval. Ook erkende garages mogen expertises uitvoeren.

Wanneer het expertiseverslag en alle formaliteiten in orde zijn, geeft de expert toelating voor de herstelling. Soms gebeurt die meteen, soms enige tijd erna, afhankelijk van de planning van de hersteller en of er bijvoorbeeld wisselstukken moeten besteld worden.

Soms vinden beide verzekeraars geen akkoord over de grootte van de schade. In dat geval kan er een derde expert aangesteld worden.

Indien u het niet eens bent met het verslag van de expert, dan neemt u best contact op met de expert zelf en uw verzekeraar. Komt u niet tot een akkoord, dan kan u best een advocaat raadplegen. Wij kunnen u helpen om een tegenexpert naar keuze aan te stellen, eventueel via en op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar. De tegenexpert en de oorspronkelijke expert zullen proberen een akkoord te bereiken. Lukt dat niet, dan kan een derde expert aangesteld worden. Hij zal het dossier verder afwerken.


4 Waar laat ik mijn voertuig best herstellen?

De meeste verzekeraars werken met een netwerk van geconventioneerde garages of erkende herstellers.

Als u uw wagen bij een geconventioneerde garage laat herstellen, hoeft u de kosten niet voor te schieten. De factuur wordt rechtstreeks betaald door de verzekeraar, op voorwaarde dat de RDR-conventie van toepassing is of u een omniumverzekering hebt. In het laatste geval moet u wel een vrijstelling betalen.

Gaat u niet naar een geconventioneerde garage, dan betaalt uw verzekeraar de herstelkosten na ontvangst van het verslag van de expert. U heeft ook recht op betaling van de btw indien u niet btw-plichtig bent. Uw BA-autoverzekeraar zal de btw betalen zonder factuur, hebt u een omniumverzekering dan wordt wel een factuur gevraagd.

Dat heeft tot gevolg dat, wanneer uw schade wordt vergoed door de BA-autoverzekeraar, u niet verplicht bent om uw voertuig te laten herstellen. De BA-autoverzekeraar betaalt immers zonder voorlegging van een factuur. Wordt de schade vergoed door uw omniumverzekeraar, dan moet u wel een factuur van de herstelling kunnen voorleggen.


5 Welke schade krijg ik nog vergoed?

U heeft ook nog recht op vergoeding van de takel- en stallingskosten indien u het voertuig hebt moeten laten takelen en/of stallen en uw verzekeraar deze kosten niet ten laste neemt;

Is uw voertuig een totaal verlies? Dan heeft u recht op het volgende:

  • Wachttijd: de duur van de wachttijd stemt overeen met de tijd nodig om de voertuigschade te bepalen en te begroten;
  • Vervangdagen: de vervangings- of mutatieduur betreft de tijd die nodig is om het vernielde voertuig te vervangen;
  • Kosten vervangwagen: Indien u een vervangwagen huurt heeft u recht op de terugbetaling van de gemaakte kosten op voorwaarde dat de vervangwagen van hetzelfde type is;
  • Belasting op inverkeersstelling (BIV);
  • Fiscale zegels voor de (her)inschrijving van de nummerplaat.

Kan uw voertuig nog hersteld worden? Dan heeft u recht op het volgende:

  • Wachttijd: de duur van de wachttijd stemt overeen met de tijd nodig om de voertuigschade te bepalen en te begroten;
  • Herstellingsduur: de tijd die nodig is om de herstellingen uit te voeren aan het voertuig, in beginsel conform de gegevens van het deskundig verslag;
  • Vervangdagen: de vervangings- of mutatieduur betreft de tijd die nodig is om het vernielde voertuig te vervangen;
  • Kosten vervangwagen: Indien u een vervangwagen huurt heeft u recht op de terugbetaling van de gemaakte kosten op voorwaarde dat de vervangwagen van hetzelfde type is.


Besluit

Heeft u een verzekering omnium afgesloten, dan heeft u bij een verkeersongeval normaliter recht op vergoeding van uw voertuigschade. In het andere geval heeft u recht op vergoeding indien de andere betrokken partijen in fout zijn. Uw verzekeringsmaatschappij stelt een expert aan om de schade aan uw voertuig te bepalen. U komt daarnaast in aanmerking voor vergoeding van bijkomende schade. U laat zich best bijstaan door een advocaat bij het berekenen van die schade.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie