nl

Wet Wendbaar Werk : 100 “vrijwillige” overuren

Publicatiedatum: 25/04/17
Wet Wendbaar Werk : 100 “vrijwillige” overuren

Uw onderneming heeft vast wel eens te kampen met een grotere vraag dan uw werknemers binnen hun normale arbeidsduur kunnen beantwoorden. Hiervoor biedt de kersverse Wet Wendbaar Werk dé oplossing in de vorm van 100 vrijwillige overuren.

De arbeidsduurreglementering is in België behoorlijk strikt en voorziet bijvoorbeeld in een verbod op het laten presteren van meer dan 8 uren per dag of 40 uren per week. De 40-urenwerkweek werd eerder al herleid naar een 38-urenwerkweek, al dan niet in de vorm van een 40-urenweek met één ADV-dag per maand.

Overuren mogen volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 enkel gepresteerd worden in uitzonderlijke en bij wet voorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de 'buitengewone vermeerdering van werk' of 'onvoorziene omstandigheden'. Om wanpraktijken tegen te gaan, voorziet de wet ook in een voorafgaande toelating van de sociale inspectie (bij buitengewone vermeerdering) of minstens een meldingsplicht (bij onvoorziene omstandigheden) bij het presteren van dergelijke meer-uren. Inbreuken hierop kunnen gesanctioneerd worden met sociale strafsancties.

Dergelijke overuren geven recht op overloon voor uren gepresteerd boven de (dag)grens van 9 uur per dag of 38/40 uren per week. Daarenboven heeft de werknemer recht op inhaalrust voor de door hem gepresteerde overuren.

De Wet Wendbaar Werk voert echter de mogelijkheid in om, op verzoek van de werknemer en zonder dat er sprake moet zijn van een buitengewone vermeerdering of onvoorziene omstandigheden, tot 100 overuren per jaar te laten presteren die niet moeten ingehaald worden op een later ogenblik, en zonder dat er bijkomende meldingen moeten gebeuren aan de sociale inspectie. Enkel het overloon is verschuldigd, te betalen op het einde van de betaalperiode.

De werknemer moet hiervoor wel zijn toestemming geven, en dit voor het daadwerkelijk presteren van deze overuren. De toestemming moet schriftelijk gebeuren, geldt voor een periode van zes maanden en is hernieuwbaar. Deze toestemming kan eenvoudig via bijlage toegevoegd worden aan de arbeidsovereenkomst.

Deze “vrijwillige" overuren zijn te combineren met de gewone overuren, waarvan er maximaal 143 gepresteerd mogen worden alvorens verplicht inhaalrust toegekend moet worden en waarbij de vrijwillige overuren vanaf het 26e uur meetellen. Bij sector-cao kan beslist worden dat de eerste 60 vrijwillige overuren buiten schot gehouden worden.

Besluit

Gelet op de vormvoorwaarden die gepaard gaan met het presteren van overuren wegens onvoorziene omstandigheden of buitengewone vermeerdering van werk, is deze nieuwe regeling van vrijwillige overuren zeker een aanrader in een onderneming waarin af en toe overuren de enige manier is om het werk gedaan te krijgen.
Hierbij wordt ook het risico op blootstelling aan sociale strafsancties vermeden, die immers opgelegd kunnen worden als de melding niet heeft plaatsgevonden en te vermenigvuldigen zijn met het aantal betrokken werknemers.

Meer over arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie