nl

De fietsvergoeding: interessant voor werkgever, werknemer en milieu

Publicatiedatum: 01/03/17
De fietsvergoeding: interessant voor werkgever, werknemer en milieu

Woon-werkverplaatsingen gebeuren nog steeds het vaakst per (bedrijfs)wagen. Nochtans zijn er verschillende alternatieven voorhanden die minder impact hebben op mobiliteit en milieu maar vooral fiscaal en sociaal interessant zijn. Zo stimuleert de overheid het gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen. In deze bijdrage vestigen we de aandacht echter op een ander interessant alternatief voor koning auto: de fiets. Wat zijn de voordelen van een fietstochtje van en naar het werk?

1 De fietsvergoeding

Indien een werknemer met de fiets naar het werk komt, ontvangt hij meestal een fietsvergoeding.

Een fietsvergoeding is een vergoeding die wordt toegekend per werkelijk afgelegde kilometer aan de werknemer die zijn woon-werkverplaatsing (al dan niet volledig) met de fiets aflegt.

De werkgever is niet noodzakelijk verplicht om een fietsvergoeding te voorzien voor haar fietsende werknemers. In vele gevallen voorziet het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert echter wel een verplichting voor de werkgever om een tussenkomst te betalen aan haar werknemers voor de verplaatsingen met een privévoertuig, al dan niet specifiek voor verplaatsingen met de fiets. Zelfs indien er geen specifieke regeling is voorzien voor fietsverplaatsingen, kan de werknemer vaak wel recht hebben op een verplaatsingsvergoeding, aangezien ook zijn fiets als een privé-voertuig beschouwd kan worden.

2 Voordelen van toekennen fietsvergoeding voor de werknemer

Een werknemer wiens werkgever fietsvergoedingen toekent, zal die vergoeding meestal maandelijks samen met de loonuitbetaling ontvangen. De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting en van sociale bijdragen voor een maximumbedrag van € 0,22/km. Dat betekent dat de fietsvergoeding die door de werkgever voorzien wordt tot € 0,22/km geheel netto wordt uitbetaald aan de werknemer.

In de praktijk bedraagt de fietsvergoeding vaak € 0,15/km zodat een werknemer die dagelijks 30 km woon-werkverplaatsing per fiets volbrengt maandelijks een netto vergoeding van € 99,00 krijgt uitgekeerd (gebaseerd op een maand met 22 werkdagen). Dat betekent voor de werknemer een mooi netto surplus bovenop zijn maandloon.

3 Voordelen van toekennen fietsvergoeding voor de werkgever

Niet alleen de werknemer doet zijn voordeel wanneer hij een fietsvergoeding ontvangt van zijn werkgever. Ook voor de werkgever is het stimuleren van fietsende werknemers door middel van een fietsvergoeding interessant. Zo is de fietsvergoeding voor 100% fiscaal aftrekbaar als bedrijfskost en voor 100% RSZ-vrij (in dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven: dus voor een maximumbedrag van € 0,22/km).

Investeringen in infrastructuur en fietsaccessoires zijn zelfs voor 120% fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast staan de fietsende werknemers uiteraard minder lang in de file en zijn ze over het algemeen productiever en minder vaak afwezig (zoals reeds wetenschappelijk werd aangetoond).

4 Wat met de snelle e-bike?

Tegenwoordig zitten de e-bikes stevig in de lift, niet in het minst voor het afleggen van woon-werkverplaatsingen. De snelle e-bikes (of speed pedelec) die een maximumsnelheid van 45 km/u halen, verkeerden echter lange tijd in een juridisch vacuüm.

Recent heeft de wetgever zich evenwel gebogen over de snelle e-bike en het een en ander wettelijk geregeld. Zo werd er een verzekerings- en een helmplicht geïntroduceerd. Het is echter nog onduidelijk of werknemers die gebruik maken van een snelle e-bike op het normale systeem van de fietsvergoeding een beroep kunnen doen.

Vooralsnog worden snelle e-bikes immers niet beschouwd als 'gewone' fietsen. Dat heeft tot gevolg dat een werkgever, die een fietsvergoeding wenst uit te keren voor een werknemer die gebruik maakt van een snelle e-bike, daarop wel sociale bijdragen en (weliswaar verlaagde) bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Een fietsvergoeding voor een snelle e-bike wordt bijgevolg als 'loon' beschouwd, met alle gevolgen van dien (fiscale en sociale lasten voor werkgever en werknemer).

Het verschil in behandeling tussen enerzijds de gewone fiets (en de gewone e-bike) en, anderzijds, de snelle e-bike leidde al tot heel wat discussie bij de betrokken partijen en de beleidsmakers. Verwacht wordt dat de overheid snel duidelijkheid zal brengen over de hele kwestie. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Besluit

Hoewel (wettelijk) niet verplicht, loont het voor de werkgever zeker de moeite om een fietsvergoeding te voorzien voor haar werknemers die hun woon-werkverplaatsing (gedeeltelijk) per fiets afleggen. Op die manier toon je als werkgever niet alleen je duurzaam imago en 'groene' hart, zowel werkgever als werknemer varen er ook financieel wel bij. Wanneer ook de snelle e-bikes mee opgenomen worden in het gunstregime zullen nog meer werknemers hun auto in de garage laten, iets wat uiteraard enkel toegejuicht kan worden.

Meer over arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie