nl

Ik word aangesproken voor schade veroorzaakt door mijn werknemer: Wat zijn mijn mogelijkheden als werkgever?

Publicatiedatum: 01/02/17

Als werkgever heeft u zich ongetwijfeld afgevraagd wat de mogelijkheden zijn om van een werknemer schade te recupereren ontstaan tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval dat door de werknemer wordt veroorzaakt, de zoveelste beschadiging, verlies of diefstal.

1 Burgerlijke aansprakelijkheid van de werknemer

De werknemer is in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld of voor zijn herhaalde lichte schuld.

Voorbeeld van een zware fout: de werknemer die dronken een voertuig bestuurt tijdens de werkuren.

De werknemer kan dus niet worden aangesproken voor zijn lichte occasionele fouten, zowel ten aanzien van zijn werkgever als ten aanzien van derden aan wie hij schade berokkent.

De arbeidsovereenkomst en het -reglement kunnen daar niet van afwijken.

2 Burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever

Als werkgever bent u in principe verantwoordelijk voor elke onrechtmatige daad, ook de opzettelijke, begaan door uw werknemer. De onrechtmatige daad moet weliswaar passen in het raam van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. In dat verband, is het voldoende dat die daad werd gesteld tijdens de bediening en dat zij, ook onrechtstreeks of occasioneel, daarop betrekking heeft.

Voorbeeld: Een verpleegster die tijdens haar shift de portefeuille van een slapende patiënt steelt

En wat met het uitzendbureau? Een uitzendbureau zal doorgaans geen gezag of toezicht uitoefenen op de daden van de werknemer. Het uitzendbureau kan dan ook niet aansprakelijk zijn voor de onrechtmatige daad begaan door de werknemer, die wel onder het feitelijk gezag en toezicht staat van de gelegenheidswerkgever.

3 Werkgever is aansprakelijk, wat nu?

Men acht u als werkgever aansprakelijk en u betaalt een schadevergoeding aan het slachtoffer. Kan u zich richten tot de werknemer die de onrechtmatige daad beging?

U kan terugbetaling van de schadevergoeding bekomen door deze af te houden van het loon van de werknemer of door over te gaan tot de gedwongen tenuitvoerlegging van een bekomen vonnis.

De inhouding op het loon is zeer strikt gereglementeerd en mag niet hoger zijn dan 1/5 van het nettomaandloon. Vakantiegeld wordt niet gelijkgesteld met loon zodat de beperking van 1/5 niet geldt.

Besluit

Als werkgever bent u in principe verantwoordelijk voor elke onrechtmatige daad, ook de opzettelijke, begaan door uw werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst. Indien u aansprakelijk wordt geacht en overgaat tot betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer, kan u terugbetaling bekomen door deze af te houden van het loon van de werknemer of door over te gaan tot de gedwongen tenuitvoerlegging van een bekomen vonnis.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie