nl

Verhoging van de opdeciemen van toepassing op strafrechtelijke geldboeten vanaf 01.01.2017

Publicatiedatum: 30/01/17
Verhoging van de opdeciemen van toepassing op strafrechtelijke geldboeten vanaf 01.01.2017

De programmawet van 25.12.2016 (BS 29.12.2016) verhoogt de opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten. Dat betekent dat de geldboeten vanaf 1 januari 2017 vermenigvuldigd moeten worden met 8 in plaats van met 6. Adlex licht de wijziging voor u toe.

De verhoging van de opdeciemen of vermenigvuldigingsfactor betekent geen wijziging van het juridisch karakter van de straf.

De geldboete die in de strafwet wordt opgelegd voor een bepaald misdrijf blijft behouden. Bij het opleggen van de geldboete, vermenigvuldigt de strafrechter die geldboete met 8 om gelijke tred te houden met de muntontwaarding. Wie bv 50 euro in 1952 als straf moest betalen , zal in verhouding met de muntontwaarding op heden gelijkwaardig worden geplaatst met iemand die vandaag 400 euro moet betalen.

Enkele voorbeelden uit de Wegcode (verkeermisdrijven) ter verduidelijking:

  • Besturen van een motorvoertuig zonder rijbewijs of ingeval van alcoholintoxicatie:
    • Tot 31.12.2016: geldboete van 200 € tot 2000 € of x 6: 1200,00 € tot 12.000,00 €;
    • Vanaf 01.01.2017: geldboete van 200 € tot 2000 € of x 8: 1.600,00 € tot 16.000,00 €.
  • Negeren van een stopbevel door politie of bevoegde personen:
    • Tot 31.12.2016: geldboete van 40 € tot 500 € of x 6: 240,00 € tot 3.000,00 €;
    • Vanaf 01.01.2017: geldboete van 40 € tot 500 € of x 8: 320,00 € tot 4.000,00 €.

Het is wel belangrijk om te weten dat de verhoging van de opdeciemen enkel geldig is voor misdrijven die zijn begaan vanaf 01.01.2017. Geldboetes voor misdrijven die vóór deze datum werden begaan, maar waarvoor u pas in 2017 wordt veroordeeld, zullen derhalve nog steeds met factor 6 worden vermenigvuldigd.

Besluit

Iedere overtreder van de strafwet en voor zover het feit of het misdrijf wordt vervolgd, zal vanaf 01.01.2017 een zwaardere financiële bijdrage betalen als geldboete. De geldboete die door de rechtbank of administratieve overheid opgelegd wordt, zal vermenigvuldigd dienen te worden met 8 (i.p.v. met 6 zoals tot 31.12.2016 van toepassing was).Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie