nl

Aangifte van uw verkeersongeval via uw smartphone: rechtsgeldig bewijs?

Publicatiedatum: 22/01/17
Aangifte van uw verkeersongeval via uw smartphone: rechtsgeldig bewijs?

Tegenwoordig zijn we vergroeid met onze smartphones. Smartphones bieden met een enkele tap of swipe een resem aan mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden is het digitaal invullen van het Europees Aanrijdingsformulier. Voortaan hoeft de motorkap van uw voertuig niet langer dienst te doen als schrijfplank.

1 Assisto

Indien u bij een verkeersongeval betrokken bent, kan u via de app Assisto een claim opstellen. Het enige wat u nodig heeft is een smartphone.

De app is beschikbaar in de Google Play store en de Apple store. Klik hier om de app te downloaden.

De app kan worden gelijkgesteld aan het invullen van het Europees Aanrijdingsformulier. Assisto werkt enkel veel sneller en eenvoudiger. Assisto biedt meer context en hulpmiddelen, zoals GPS-locatie, foto's en meer. Bovendien kan u een zeer gedetailleerde schets tekenen via de app.

Nadat u het formulier ingevuld heeft, ontvangt u een bevestiging via sms en een e-mail met de PDF-versie van het Europees Aanrijdingsformulier.

Verschillende verzekeringsmaatschappijen in heel Europa ondersteunen Assisto al met behulp van compatibele QR-codes die u op de verzekeringskaart terugvindt.

Assisto helpt u ook een afspraak te maken voor herstellingen, diensten en onderhoud.

2 Crashform

Ook dankzij de app Crashform kan u tegenwoordig via een smartphone of tablet aangifte doen van uw verkeersongeval.

“De onmiddellijke, elektronische aangifte van een aanrijding via Crashform betekent zowel voor de verzekerden als voor de verzekeraars pure tijdswinst", benadrukt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Het gebruik van de nieuwe app verkleint bovendien het risico van foutjes of onvolledige informatie.

Met Crashform, beschikbaar in Google Play en App Store, kan u van tevoren uw persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij de hand te hebben.

De verzekeraars zullen op de groene kaarten (verzekeringsbewijs) een QR-code aanbieden die u kan scannen om uw verzekeringsgegevens automatisch in te geven op de plaats van het ongeval. Daarna volstaat het om in geen tijd de omstandigheden van het ongeval aan te vinken, de schade aan de voertuigen aan te geven en foto's toe te voegen.

Eenmaal de ongevalsaangifte op de smartphone of tablet ondertekend is, komt zij onmiddellijk terecht in uw eigen mailbox, in die van uw verzekeraar en in die van uw tussenpersoon, als diens e-mailadres vermeld is.

3 Is de digitale aangifte een rechtsgeldig bewijs van uw verkeersongeval?

Kan de aangifte van het verkeersongeval via uw smartphone (digitale aangifte) worden gelijkgesteld met een aangifte op basis van een ingevuld en ondertekend Europees aanrijdingsformulier (papieren aangifte)?

Wij onderzoeken de bewijswaarde van de digitale aangifte voor u.

het meest aangewende bewijsmiddel voor de burgerlijke rechter in verkeerszaken is ongetwijfeld de papieren aangifte. De papieren aangifte dient om de vaststellingen van de politie te vervangen en de verzekeraar (of zo nodig de rechtbank) de feitelijke elementen van het ongeval ter kennis te brengen.

De digitale aangifte vervult in principe dezelfde functie als de papieren aangifte. De app begeleidt u immers door een aantal stappen om tot een volwaardig ingevuld aanrijdingsformulier te komen.

De digitale aangifte is in ieder geval gemakkelijker en kan zelfs nauwkeuriger zijn dan de papieren aangifte. Zo kan u bijvoorbeeld onmiddellijk foto's maken op het ogenblik van het ongeval die via de app worden gehecht aan het aanrijdingsformulier. Ook het tekenen van de schets kan via de app veel nauwkeuriger gebeuren. De verzekeraar kan via de digitale aangifte dus een beter beeld verkrijgen van het ongeval dan via een papieren aangifte. De digitale aangifte zal de verzekeraar ook sneller bereiken.

Hoe garandeert men de authenticiteit van de digitale aangifte? Bij de papieren aangifte kan dat via de handtekening en het dubbel dat het onmogelijk maakt om op een later tijdstip nog wijzigingen aan te brengen.

Een elektronische handtekening, (ongeacht de gebruikte technologie en het niveau), kan niet geweigerd worden als juridisch bewijs. Desalniettemin wordt enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening. Via de app kan u echter geen gekwalificeerde elektronische handtekening genereren.

Evenmin maakt de app gebruik van een digitaal dubbel. De app verzendt de digitale aangifte enkel naar verschillende mailadressen. Die techniek kan strikt genomen niet als een juridisch geldig dubbel beschouwd worden.

Strikt juridisch kunnen er zich bij een digitale aangifte problemen voordoen met betrekking tot de elektronische handtekening en het dubbel. In de praktijk verwachten wij echter weinig problemen. In principe geldt immers het vrije bewijsstelsel en mag de rechter dus zijn overtuiging putten uit alle bewijselementen die hem worden voorgebracht voor zover deze regelmatig zijn verkregen en aan de tegenspraak werden onderworpen. Een digitale aangifte is alleszins rechtmatig verkregen en wordt onmiddellijk doorgestuurd aan alle betrokken partijen.

Besluit

De digitale aangifte van een verkeersongeval is niet alleen gemakkelijker, maar zelfs nauwkeuriger dan de papieren aangifte. U kan de digitale aangifte gebruiken om de vaststellingen van de politie te vervangen en de verzekeraar (of zo nodig de rechtbank) de feitelijke elementen van het ongeval ter kennis te brengen. In de praktijk verwachten wij dat de rechters de digitale aangifte als een volwaardig bewijs zullen beschouwen.Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie