nl

​Verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid binnenkort verplicht voor aannemers ?

Publicatiedatum: 22/01/17

U heeft er ongetwijfeld al iets over gehoord. Na jaren van lobbywerk heeft de Ministerraad op 20 oktober 2016 een voorontwerp goedgekeurd waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector worden verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Wij lichten hieronder de krijtlijnen van het wetsontwerp toe.

1 Aanleiding voor het wetsontwerp

Sinds 2007 zijn architecten wettelijk verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Orde van Architecten was van oordeel dat architecten daardoor gediscrimineerd worden omdat aannemers, die net als architecten een tienjarige aansprakelijkheid hebben, niet verplicht zijn om een BA-verzekering af te sluiten. Het Grondwettelijk Hof volgde dit standpunt in een arrest dat op 12 juli 2007 werd uitgesproken en was van oordeel dat die discriminatie slechts kon worden verholpen door het optreden van de wetgever. Door het goedkeuren van het huidig wetsontwerp in de Ministerraad, is dit wetgevend proces tien jaar na het voormeld arrest formeel in gang gezet.

2 Inhoud van het wetsontwerp

De nieuwe verplichte verzekering is eerst en vooral beperkt tot de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, aannemers en andere dienstverleners in de sector. Derhalve is zij minder verregaand dan de huidige wettelijke verzekeringsplicht voor architecten die de globale burgerlijke aansprakelijkheid van architecten dekt, zowel de contractuele (inclusief tienjarige aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebroken) als de buitencontractuele aansprakelijkheid. Daarnaast is de verplichte verzekering in hoofde van architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector beperkt tot de gevallen van onroerende goederen bestemd voor woning. De verzekeringsplicht dekt ten slotte ook enkel de stevigheid, stabiliteit en waterdichtheid van gesloten ruwbouw en is er geen waarborg voorzien voor lichte verborgen gebreken.

3 Kritiek op het wetsontwerp

Op dezelfde dag waarop de Ministerraad het wetsontwerp goedkeurde, reageerden Bouwunie en de Confederatie Bouw met een gezamenlijk persbericht waarin zij de inhoud van het wetsontwerp betreuren. Zij zijn van oordeel dat het invoeren van een verplichte verzekering de prijs voor het bouwen van een woning zal doen stijgen. Daarnaast wijzen zij erop dat een aannemer in de toekomst misschien minder geneigd zal zijn om eventuele problemen zelf op te lossen wanneer zij het schadegeval onmiddellijk uit handen moeten geven aan hun verzekeraar waardoor de klant mogelijk ook minder snel zal worden geholpen. Daarnaast weerklonk er in de parlementaire voorbereiding ook kritiek op het wetsvoorstel, o.m. omdat de voorgestelde regeling geen wettelijke verzekeringsplicht oplegt tot dekking van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden.

Besluit

Tien jaar nadat het Grondwettelijk Hof heeft besloten dat een wetgevend initiatief inzake de verplichte BA-verzekering voor aannemers noodzakelijk is, heeft de Ministerraad eindelijk een wetsontwerp goedgekeurd om de bestaande discriminatie met architecten weg te werken. Het wetsontwerp werd echter onmiddellijk op kritiek onthaald. Minister Kris Peeters heeft zich echter voorgenomen om de verplichte BA-verzekering uiterlijk op 1 januari 2018 in te voeren. Wellicht zal het wetsontwerp tegen dan nog serieus (moeten) worden bijgeschaafd.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie