nl

Verantwoordelijkheid van de aannemer voor de toepassing van het correcte btw-tarief bij uitvoering van werken aan een gebouw

Publicatiedatum: 20/01/17
Verantwoordelijkheid van de aannemer voor de toepassing van het correcte btw-tarief bij uitvoering van werken aan een gebouw

Op regelmatige basis krijgen we de vraag voorgeschoteld of, en in welke mate, men als aannemer verantwoordelijk gehouden kan worden voor de toepassing van het correcte btw-tarief bij de facturatie van werken aan een gebouw. We zetten de belangrijkste aandachtspunten hieromtrent dan ook even op een rijtje.

1 Toepasbaar btw-tarief

Werken aan een gebouw zijn in beginsel onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze werken echter genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%.

Tot en met december 2015 werd er een ouderdomsvereiste van 5 jaar gesteld opdat een woning in aanmerking zou komen voor het verlaagd btw-tarief van 6%. Sinds januari 2016 werd die ouderdomsvereiste echter verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Hierdoor zal het btw-tarief van 6% enkel nog toepassing vinden indien de woning die voorwerp is van de werken ouder is dan 10 jaar.

Bijkomend dient uiteraard nog steeds te worden aangetoond dat de werken gekwalificeerd kunnen worden als werken in onroerende staat, alsook dat de woning hoofdzakelijk voor privébewoning wordt gebruikt en dat er zal worden gefactureerd aan de eindgebruiker van de woning (eigenaar of huurder).

2 Verantwoordelijkheid van de aannemer

Indien u als aannemer werken uitvoert in opdracht van een afnemer die zelf niet gehouden is tot indiening van periodieke btw-aangiften en met andere woorden niet btw-plichtig is, dient u btw aan te rekenen op uw factuur. U zult zich dan uiteraard de vraag moeten stellen welk btw-tarief in het concrete geval van toepassing is en, in het bijzonder, of de werken al dan niet in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief van 6%.

Vaak is het echter enkel de afnemer die beschikt over alle gegevens nodig voor het bepalen van het correcte btw-tarief en niet de aannemer. Om die reden is het aangewezen dat u de afnemer een btw-attest laat invullen en ondertekenen indien er aanspraak wordt gemaakt op het verlaagd btw-tarief. Dit attest dient op nauwkeurige wijze melding te maken van de elementen die voorhanden zijn om het verlaagd btw-tarief te rechtvaardigen.

Onder meer de volgende bijzondere vermeldingen betreffende de bestemming van de werken kunnen in dat opzicht van belang zijn:

  • Werken verricht aan een woning sedert minstens 10 jaar in gebruik genomen;
  • Werken verricht aan een privéwoning;
  • Werken verricht aan het privégedeelte van een onroerend goed bestemd voor gemengd gebruik;

Nadat het btw-attest werd ingevuld en ondertekend door de afnemer, kunt u vervolgens op basis hiervan uw factuur opstellen en desgevallend het verlaagd btw-tarief hanteren. Door te factureren op basis van dit attest wordt u als aannemer ontlast van uw verantwoordelijkheid betreffende de vaststelling van het btw-tarief. Indien achteraf zou blijken dat niet het correcte btw-tarief werd gehanteerd, bijvoorbeeld doordat de werken toch niet voldoen aan de voorwaarden om onder het verlaagde tarief van 6% te ressorteren, kan enkel de afnemer hiervoor worden aangesproken en u als aannemer niet.

Besluit

Indien u werken uitvoert aan een woning die volgens de afnemer in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief van 6%, vergeet dan niet om de afnemer steeds een duidelijk en gedetailleerd btw-attest te laten invullen. Door te factureren op basis van dit attest wordt u als aannemer ontlast van uw aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het btw-tarief.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie