nl

Begraven van urne of uitstrooien van as voortaan ook mogelijk buiten een gemeentelijke begraafplaats

Publicatiedatum: 02/01/17
Begraven van urne of uitstrooien van as voortaan ook mogelijk buiten een gemeentelijke begraafplaats

Wanneer iemand komt te overlijden, komen hier een deel praktische aspecten bij te kijken. Zo heeft men de keuze om de overledene te begraven, dan wel te cremeren. Tot de wetswijziging middels het Decreet van 28 oktober 2016 had men, indien men voor de mogelijkheid koos om de overledene te cremeren, de mogelijkheid om de assen te begraven of bij te zetten op een gemeentelijke begraafplaats. De assen konden ook worden uitgestrooid op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats dan wel op de, aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee. Sedert 5 december 2016 is het echter tevens mogelijk om de assen van de overledene buiten het kerkhof te bewaren dan wel uit te strooien op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats.

Tot aan de wetswijziging van 28.10.2016 mochten assen na een crematie enkel worden begraven of bijgezet op een gemeentelijke begraafplaats of op privéterrein. Daarnaast mochten de assen tevens worden uitgestrooid op een gemeentelijke begraafplaats, op privéterrein dan wel, onder bepaalde voorwaarden, op de zee.

Het uitstrooien of begraven van assen op openbaar domein was echter verboden.

Nochtans is de vraag van mensen om hun laatste rustplaats in een natuurlijke omgeving te mogen doorbrengen, veeleer dan op de traditionele begraafplaatsen, de laatste jaren enorm toegenomen.

Ten gevolge van deze toenemende vraag, wenste de wetgever door het Decreet van 28 oktober 2016 meer vrijheid te creëren omtrent de mogelijkheden om assen uit te strooien en urnes te bewaren.

Door de wetswijziging is het vanaf 5 december 2016 mogelijk voor gemeentes om bepaalde delen van hun grondgebied aan te duiden als plaats waar het as van overledenen kan worden uitgestrooid of waar urnes kunnen worden begraven.

Het verzoek hiertoe dient echter schriftelijk te zijn bepaald door de overledene.

Indien dit niet het geval is, dient het verzoek hiertoe uit te gaan van de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde samen met alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad.

Gaat het om een minderjarige dan dient het verzoek van de ouders of voogd uit te gaan.

Besluit

De wetgever heeft bovendien een aantal voorwaarden gekoppeld aan het begraven van urnes of uitstrooien van assen buiten de gemeentelijke begraafplaatsen. Zo dienen de urnes, waarin de assen bewaard worden vervaardigd te zijn uit biologisch afbreekbaar materiaal. Bovendien kan een gemeente niet zomaar elk openbaar domein als grondgebied aanduiden waar assen kunnen worden uitgestrooid of urnes kunnen worden begraven. Openbare domeinen in de omgeving van scholen, openbare speeltuinen, enz. … komen bijvoorbeeld niet in aanmerking.

Rechtsdomeinen

Meer over familierecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie