nl

Het recht van de werkgever op vergoeding voor het doorbetaald loon tijdens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval

Publicatiedatum: 13/12/16
Het recht van de werkgever op vergoeding voor het doorbetaald loon tijdens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval

Elke werkgever wordt wel eens geconfronteerd met personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van een ongeval. De werkgever betaalt dan gedurende een maand het gewaarborgd inkomen door aan het afwezige personeelslid. Heeft de werkgever in dit geval recht op terugbetaling van het loon of de wedde die hij heeft moeten betalen terwijl het personeelslid arbeidsongeschikt is als gevolg van een ongeval?

1 Welke vergoedingen kan ik terugvragen?

De (private of publieke) werkgever is gerechtigd op vergoeding voor de schade die hij lijdt doordat hij het loon of de wedde en de daarop rustende lasten moet betalen aan een personeelslid terwijl hij als gevolg van de fout van een derde geen arbeidsprestaties ontvangt.

2 Waarom?

Het loon of de wedde die de werkgever betaalt aan het personeelslid is normalerwijze de tegenprestatie voor de verrichte arbeid. Wanneer het personeelslid arbeidsongeschikt is, ontvangt de werkgever geen tegenprestatie voor het betaald loon of wedde. Er ontstaat een verstoring van de normale werking van de arbeidsverhouding. De werkgever lijdt dan schade die overeenstemt met het loon of de wedde en de daarbij horende sociale en fiscale lasten die hij moet betalen.

3 Van wie vorder ik mijn schade terug?

De werkgever kan het doorbetaald loon of wedde terugvorderen van de aansprakelijke derde, namelijk de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval of diens verzekeraar. De werkgever richt dan best een aangetekende brief aan de aansprakelijke derde of diens verzekeraar met vermelding van het ongeval, de volledige identiteit van de werkgever, het bedrag van het doorbetaald loon of wedde en een redelijke termijn om over te gaan tot betaling. Idealiter voegt de werkgever de nodige stavingstukken toe aan de brief.

Besluit

De (private of publieke) werkgever is gerechtigd op vergoeding voor de schade die hij lijdt doordat hij het loon of de wedde en de daarop rustende lasten moet betalen aan een personeelslid terwijl hij als gevolg van de fout van een derde geen arbeidsprestaties ontvangt. Het loont de moeite om in dat geval de aansprakelijke derde of diens verzekeraar aan te spreken. Wij bespreken graag uw situatie.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie