nl

Help, mijn onderaannemer werkt niet mee

Publicatiedatum: 13/12/16

Het is bij aannemingswerken zeer gebruikelijk om een gedeelte van de werken te laten uitvoeren door een onderaannemer. Maar deze onderaanneming maakt u ook afhankelijk van de goede wil van de onderaannemer en van zijn kwaliteiten om het werk op te leveren volgens de regels van de kunst. Als de onderaannemer niet voortwerkt of gebrekkige werken aflevert, blijft u verantwoordelijk voor de werken ten aanzien van uw opdrachtgever. Wat kan u doen als het misloopt tussen u en de onderaannemer?

U kan u reeds preventief indekken voor mogelijke problemen. Dit kan het beste via het onderaannemingscontract met uw onderaannemer. Daarnaast kan u bepaalde maatregelen nemen, wanneer het kwaad is geschied. Dit kan via de rechtbank of daarbuiten.

1 Preventief: goed onderaannemingscontract

Zelfs voor werken van een beperkt bedrag raden wij u aan om een onderaannemingscontract te sluiten. U kan hierin onder meer bepalen binnen welke termijn de werken dienen te worden uitgevoerd en welke sanctie hieraan vasthangt. Indien u zelf een strakke timing dient te volgen met de opdrachtgever, is het nuttig om de timing en de eventuele vertragingsboetes over te nemen in het onderaannemingscontract.

U kan daarnaast ook al contractueel bepalen welke rechten en plichten beide partijen hebben, wanneer er discussie ontstaat over de uitvoeringstermijn of over de kwaliteit van uitvoering. Partijen zijn vrij om hierover te contracteren. Bij een kennelijk onevenwicht tussen beide partijen zal een rechtbank dit wel kunnen matigen.

2 Als het toch fout gaat

Indien tijdens de werken uw onderaannemer toch in gebreke blijft, zal u genoodzaakt zijn om andere maatregelen te nemen. U mag echter niet zomaar een derde-aannemer beopdrachten om de werken verder uit te voeren, gezien de overeenkomst met uw onderaannemer.

2.1 Principe: eerst naar de rechtbank

Het juridisch principe bij discussies tussen aannemer en onderaannemer bestaat uit een beslechting door de rechtbank. Indien u de overeenkomst met uw onderaannemer wilt stopzetten en door een derde-aannemer (of zelf) wenst te laten verderzetten, dient u de rechtbank om toestemming te vragen. Dit is de bescherming van de overeenkomst die tussen partijen is gesloten en als de basis van de relatie dient: u mag dit niet zomaar – eenzijdig – verbreken.

2.2 Pragmatiek

Er is niet steeds voldoende tijd om een gerechtelijke procedure op te starten en de uitspraak af te wachten. De rechtspraak heeft dan ook de mogelijkheid gecreëerd om zonder voorafgaandelijke tussenkomst een derde te kunnen aanstellen.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

1. Er is sprake van een wanprestatie door de onderaannemer (geen uitvoering, slechte uitvoering…)

2. U heeft een ingebrekestelling verstuurd aan de onderaannemer, waarin u heeft verduidelijk welke wanprestatie hem ten laste wordt gelegd en waarin u eist dat de werken worden hersteld/verdergezet/aangevat.

3. U verleent een laatste redelijke termijn om de werken te voltooien. De lengte van deze termijn hangt af van de omvang van de nog uit te voeren werken.

4. U moet sprake zijn van hoogdringendheid, namelijk dat er niet voldoende tijd is om via de rechtbank te gaan, rekeninghoudend met de concrete situatie (uitvoeringstermijn van de opdrachtgever, bijkomende schade als niet snel uitgevoerd wordt…)

5. U dient een tegensprekelijke staat van de werken op te maken.

Deze voorwaarden kunnen nadien door de rechtbank worden getoetst. Indien de 5 voorwaarden niet zijn voldaan, zal de rechtbank uw verdere acties als verbreking van de overeenkomst aanzien, die ten uwen laste zal zijn.

2.3 Staat der werken

Van de bovenstaande voorwaarden is de tegensprekelijke staat der werken de moeilijkste.

Idealiter komt uw onderaannemer mee ter plaatse om een verslag op te maken van de staat der werken, gestoffeerd met foto's. In praktijk zal de onderaannemer dit dikwijls weigeren en dient u een alternatief te kiezen dat het dichtste bij de tegensprekelijke staat der werken aanleunt.

U kan bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder vaststellingen laten doen of een deskundige/architect een verslag laten opstellen en foto's opmaken. U kan ook zelf een uitgebreide beschrijving van de werken maken, gestoffeerd met foto's. Indien u deze staat der werken eenzijdig opstelt, is het van groot belang dat u deze staat vervolgens overmaakt aan de onderaannemer met de mogelijkheid opmerkingen te maken. Indien er geen reactie komt op deze staat, kan u het stilzwijgen van de onderaannemer als handelaar aanzien als een aanvaarding van de staat der werken.

2.4 Toetsing door de rechtbank

Wanneer u alle bovenstaande stappen heeft genomen en u heeft een derde-aannemer beopdracht, zal u nadien uw (meer)kosten willen verhalen op uw onderaannemer.

Indien u de kosten niet kan compenseren met openstaande facturen, zal u genoodzaakt zijn om toch nog een procedure te starten om uw kosten te recupereren bij de onderaannemer.

De rechtbank zal vervolgens nakijken of er was voldaan aan alle voorwaarden vooraleer de derde-aannemer werd aangesteld. Indien de voorwaarden niet werden nageleefd, riskeert u dat de rechtbank oordeelt dat u de overeenkomst met de onderaannemer heeft verbroken door een derde-aannemer aan te stellen. U zal mogelijk een schadevergoeding dienen te betalen aan de onderaannemer voor de verbreking van de overeenkomst. Uiteraard zal u in dat geval uw eigen kosten niet kunnen recupereren.

Besluit

Maak goede afspraken met uw onderaannemer in het onderaannemingscontract.
Indien het toch fout loopt, zorg dat u aan alle voorwaarden heeft voldaan, alvorens u een derde-aannemer aanstelt om de werken uit te voeren.
Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, zal u uw schade niet ten laste kunnen leggen van de onderaannemer en riskeert u een schadevergoeding te moeten betalen.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie