nl

Beroep indienen tegen de examenuitslag of studievoortgangsbeslissing in het hoger onderwijs

Publicatiedatum: 10/09/16
Beroep indienen tegen de examenuitslag of studievoortgangsbeslissing in het hoger onderwijs

De tweede zittijd van het academiejaar 2015-2016 zit er bijna op. Het academiejaar zal niet voor iedereen van een leien dakje zijn gegaan. U heeft misschien één of meerdere onvoldoendes behaald. Als u meent dat u onterecht een ongunstige examenuitslag studievoortgangsbeslissing hebt gekregen in het hoger onderwijs, kan u beroep aantekenen bij uw onderwijsinstelling en de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen ( hierna: “de Raad").

1 Waarover kan u beroep aantekenen?

Indien u als student bent ingeschreven bij een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling, of als u een bekwaamheidsonderzoek hebt aangevraagd binnen een associatie, kan u beroep aantekenen over:

- een examenbeslissing;

- een examentuchtbeslissing;

- het toekennen van een bewijs van bekwaamheid;

- het toekennen van een vrijstelling;

- een opgelegd schakel- of voorbereidingsprogramma;

- een maatregel van studievoortgangsbewaking;

- weigering om een opleidingsonderdeel op te nemen in een diplomacontract van een student met een geïndividualiseerd traject;

- gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma hoger onderwijs met een Vlaams diploma hoger onderwijs;

- leerkrediet.

2 Procedure

Als u een examenuitslag of studievoortgangsbeslissing wilt betwisten, moet u eerst intern beroep aantekenen bij uw hogeschool of universiteit. Als u niet akkoord gaat met het resultaat van de interne beroepsprocedure, kan u terecht bij de Raad.

2.1 Interne beroepsprocedure

U vindt de interne beroepsprocedure in het examenreglement van uw instelling.

U moet intern beroep aantekenen binnen de 5 kalenderdagen na de proclamatie of nadat u kennis hebt genomen van de studievoortgangsbeslissing.

U wordt in kennis gesteld van de beslissing van de interne beroepsinstantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag nadat u beroep hebt aangetekend.

2.2 Beroepsprocedure bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

De beroepsprocedure bij de Raad is kosteloos.

U dient het verzoekschrift in binnen de 5 kalenderdagen nadat u kennis hebt genomen van de beslissing van de interne beroepsinstantie. Als uw instelling nalaat een beslissing te nemen, dient u het verzoekschrift in binnen de 5 kalenderdagen na het verlopen van de termijn van 15 kalenderdagen.

Het verzoekschrift stuurt u aangetekend naar de Raad, samen met een aangetekende kopie naar uw onderwijsinstelling.

De poststempel geldt als datum van het beroep.

U krijgt een ontvangstmelding.

De Raad onderzoekt of de beslissing waarmee u niet akkoord gaat in overeenstemming is met de regelgeving en met de beginselen van behoorlijk bestuur.

De Raad neemt een beslissing binnen een ordetermijn van 15 kalenderdagen (een ordetermijn is een richtgevende termijn waaraan geen sancties verbonden zijn):

- uw beroep wordt gemotiveerd afgewezen;

- de beslissing van uw onderwijsinstelling wordt gemotiveerd vernietigd.

Als de Raad beslist om een beslissing te vernietigen, kan hij de hogeschool of universiteit verplichten een nieuwe beslissing te nemen. De Raad kan niet zelf, in de plaats van de onderwijsinstelling, een studievoortgangsbeslissing nemen.

Een uitspraak van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen kan u aanvechten bij de Raad van State.

Besluit

Indien u niet akkoord gaat met een examenuitslag of een studievoortgangbeslissing in het hoger onderwijs beschikt u over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad. U dient echter steeds eerst de interne beroepsprocedure te doorlopen. De beroepsprocedure (zowel intern als bij de Raad) is onderworpen aan zeer strikte vormvoorschriften. Het is aan te raden dat u zich laat bijstaan door een advocaat.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie