nl

De earn-outclausule

Publicatiedatum: 10/09/16
De earn-outclausule

De earn-outclausule is een lang bekende, maar niet steeds geliefde, oplossing in overnameovereenkomsten ingeval koper en verkoper het maar niet eens raken over de waardering van het over te dragen aandelenpakket. Een earn-outclausule is immers vaak complex en kan aanleiding geven tot geschillen. Niettemin lijkt het onzekere economische klimaat de earn-outclausule opnieuw aantrekkelijk te maken.

De waardering van een aandelenpakket is een delicate oefening, die aantoont dat de mening van koper en verkoper over deze waarde vaak danig verschilt. Dit kan te maken hebben met een verschil in informatiebezit. De verkoper is perfect op de hoogte van de toestand zijn onderneming, terwijl de koper moet vertrouwen op de volledigheid en juistheid van de informatie die de verkoper verschaft.

Bovendien wenst een verkoper vaak het toekomstig verdienvermogen van zijn onderneming verrekend te zien in de koopprijs, bijvoorbeeld op basis van een EBITDA-berekening, terwijl de koper hiertoe eerder niet bereid zal zijn omwille van het onzekere karakter van het voorspelde verdienvermogen van de onderneming.

In deze gevallen kan het opnemen van een earn-outclausule in de overnameovereenkomst verhinderen dat het water tussen koper en verkoper te diep wordt.

Samengevat komt men in een earn-outclausule overeen dat de koper, bovenop een vaste koopprijs te betalen bij de ondertekening van de overeenkomst, na een afgesproken termijn vanaf de overdracht, een bijkomend bedrag betaalt op voorwaarde dat de onderneming op dat ogenblik een welbepaald resultaat heeft bereikt.

Voor de verkoper biedt de earn-outclausule het vooruitzicht om op een bepaald ogenblik de vruchten te plukken van de inspanningen die hij tot aan de overdracht geleverd heeft, maar waarvan het resultaat slechts na de overdracht zichtbaar wordt.

De koper, daarentegen, heeft de geruststelling dat hij op datum van overdracht niet meer betaalt dan wat de onderneming volgens hem op dat ogenblik waard is. Op het afgesproken tijdstip zal de koper enkel een bijkomend bedrag moeten betalen als en in de mate dat zijn onderneming inderdaad het door de verkoper voorspelde positieve resultaat heeft behaald.

Behalve een verzoenende functie, biedt de earn-outclausule het voordeel van een gespreide betaling van de koopprijs, waardoor de liquide middelen van de koper enigszins bewaard blijven, al was het maar omdat het bijkomend gedeelte van de koopprijs – met respect voor het Wetboek Vennootschappen – deels gefinancierd kan worden met dividenden die de koper in de voorbije periode heeft geïnd. Indien na verloop van tijd zou blijken dat de verklaringen en waarborgen die de verkoper heeft verstrekt niet geheel correct zijn, houdt de koper ten slotte nog een stok achter deur door het inhouden van de betaling van de earn-out.

Besluit

In tijden van economische onzekerheid biedt een earn-outclausule een goede tegemoetkoming aan de wens van de verkoper om beloond te worden voor het toekomstig verdienvermogen van zijn onderneming, enerzijds, en de terechte vraag van de koper of het voorspelde verdienvermogen wel bereikt kan worden.

De earn-outclausule biedt aan de koper bovendien het gemak van een gespreide betaling van de koopprijs en zorgt ervoor dat hij niet alle troeven uit handen heeft gegeven wanneer zou blijken dat de informatie van de verkoper onvolledig of onjuist is.

Omdat een earn-outclausule steeds maatwerk veronderstelt, bespreken wij graag samen met u de mogelijkheden voor uw concrete situatie.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie