nl

Het herroepingsrecht van de consument bij een verkoop op afstand

Publicatiedatum: 10/09/16
Het herroepingsrecht van de consument bij een verkoop op afstand

Een verkoop op afstand is tegenwoordig schering en inslag. Telkens als het aanbod tot aankoop en de aanvaarding van dit aanbod op afstand gebeurt, dit wil zeggen zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument, spreken we van een verkoop op afstand. De meest voorkomende vorm van verkoop op stand is waarschijnlijk de verkoop via internet, online shoppen is voor vele consumenten inmiddels namelijk een gebruikelijke praktijk geworden. Andere vormen van verkoop afstand die we kennen zijn de verkoop via een catalogus en de televerkoop. De wetgever voorziet in een bijzondere bescherming van de consument in geval van een verkoop op afstand. Die bescherming vindt tegenwoordig haar wettelijke basis in het Wetboek Economisch Recht. In deze bijdrage zal één onderdeel van deze wettelijke bescherming worden uitgelicht, meer bepaald het herroepingsrecht.

1 Betekenis

Het herroepingsrecht houdt in dat de consument die spijt heeft van een aankoop hiervan nog binnen een bepaalde termijn kan afzien en dit zonder opgave van een reden en zonder kosten.

2 Termijn

De consument moet de verkoper in kennis stellen van zijn wens om de aankoop te herroepen en dus af te zien van de aankoop op afstand binnen een termijn van 14 kalenderdagen. De termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de consument het aangekochte goed effectief in bezit neemt.

3 Uitoefening

De uitoefening van het herroepingsrecht kan door de consument op verschillende manieren gebeuren. De consument kan ten eerste een herroepingsformulier invullen en ondertekend terugsturen aan de verkoper. Een model van een dergelijk herroepingsformulier wordt ter beschikking gesteld door de wetgever. Verder zullen ook vele ondernemingen zelf een herroepingsformulier aanbieden op hun website. De consument kan daarnaast ook een ondubbelzinnige verklaring bezorgen aan de verkoper, waaruit de beslissing tot herroeping duidelijk blijkt. Dit kan zowel per e-mail, als per post.

Het spreekt echter voor zich dat de voorkeur moet gegeven worden aan het herroepingsformulier. De consument kan er in dat geval namelijk van uit gaan dat alle nodige gegevens om geldig te herroepen zijn opgenomen.

4 Gevolgen

Door de uitoefening van zijn herroepingsrecht stelt de consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst tot verkoop op afstand en dit zonder dat hij hiervoor een schadevergoeding, boete of annuleringsvergoeding verschuldigd is aan de verkoper.

De aangekochte goederen kunnen terug worden opgehaald door de verkoper. In het andere geval moeten de goederen worden teruggezonden door de consument. De consument draagt in dat geval enkel de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

De verkoper vergoedt vervolgens op zijn beurt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten. De terugbetaling gebeurt onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de verkoper werd geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.

Besluit

Bij een verkoop op afstand voorziet de wetgever in een bijzonder beschermingsregime voor de consument. Eén van de modaliteiten van dit beschermingsregime is het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is een handig instrument dat de consument de mogelijkheid geeft binnen een termijn van 14 kalenderdagen alsnog af te zien van een aankoop op afstand waar hij spijt van heeft. Wij adviseren u dan ook dit herroepingsrecht steeds in het achterhoofd te houden wanneer u online aan het shoppen bent of te maken krijgt met enige andere vorm van verkoop op afstand.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie