nl

Het mini-deskundigenonderzoek: pragmatiek van de rechtbank

Publicatiedatum: 10/09/16

Bij een juridische discussie met een handelspartner, waar u minnelijk niet uitgeraakt, zal u zich gedwongen zien een gerechtelijke procedure te starten en de aanstelling van een deskundige te vragen, indien de zaak te technisch is. Dergelijke onderzoeken zijn dikwijls lang en kostelijk. De wetgever geeft nu aan de rechtbank de mogelijkheid gegeven om sneller en pragmatischer te werk te gaan, onder meer via een mini-deskundigenonderzoek.

1 Bewegingsvrijheid voor de rechter via het aangepaste artikel 875bis Gerechtelijk Wetboek

Dit artikel in het Gerechtelijk Wetboek werd gewijzigd door de Wet Potpourri I. Het geeft de rechter de mogelijkheid om de keuze en de inhoud van de onderzoeksmaatregel te beperken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verhouding van de te verwachten kosten ten opzichte van de inzet van het geschil. De rechter dient daarbij de voorkeur te geven aan de meest eenvoudige, snelle en goedkoopste maatregel.

De rechtspraak heeft dit in praktijk omgezet en een mini-deskundigenonderzoek gecreëerd als kleine broer van het (loggere) standaard deskundigenonderzoek.

2 Wat houdt een mini-deskundig onderzoek in?

De rechtbank zal een mini-deskundigenonderzoek bevelen indien de inzet van het geschil of de omvang van de discussie beperkt is en de kosten van een standard deskundigenonderzoek niet gerechtvaardigd zijn.

De rechtbank zal daarbij bepaalde voorwaarden opleggen aan de deskundige en aan partijen, afhankelijk van het dossier dat voorligt. Voorwaarden die in het vonnis tot aanstelling van een deskundige kunnen staan, zijn bijvoorbeeld:

- Een maximale kost van het onderzoek

- Een strikte afbakening van het te onderzoeken onderwerp

- Een maximaal aantal plaatsbezoeken

- Maximaal aantal pagina's van het kort verslag van de bevindingen van de deskundige

De rechtbank zal na de beperkte onderzoeksmaatregelen en het kort verslag van de deskundige, deze deskundige uitnodigen op de rechtbank om mondeling toelichting te geven over de vaststellingen en over zijn verslag. Dit gebeurt in aanwezigheid van alle partijen, zodat er een debat kan worden gevoerd. Het is de bedoeling dat de zaak na deze zitting meteen in beraad wordt genomen en de rechtbank oordeelt.

Van partijen wordt er een actieve medewerking verwacht bij deze procedure, zoals het tijdig overmaken van stukken en provisionering van de deskundige.

3 Voordelen voor partijen

De voordelen voor de partijen zijn evident: het deskundigenonderzoek is beperkt in tijd, de kosten zijn op voorhand begrenst, er wordt een vlotte dialoog gevoerd met deskundige én rechtbank.

Met deze pragmatische benadering van het deskundigenonderzoek kan de rechtbank zich laten adviseren door een deskundige omtrent een technische kwestie, zonder dat dit veel tijd en geld moet kosten. De rechtbank kan de vinger aan de pols houden en sneller ingrijpen bij onwillige partijen of een moeizaam onderzoek.

Dit mini-deskundigenonderzoek is bedoeld voor zaken met beperktere inzet of discussiepunten. Complexere dossiers zullen nog steeds het standaard deskundigenonderzoek moeten ondergaan. De praktijk zal verder uitwijzen of de rechtbanken de pragmatiek die het mini-deskundigenonderzoek uitstraalt, kunnen doortrekken naar de standaard deskundigenonderzoeken…

Besluit

Naast het klassieke deskundigenonderzoek kan de rechtbank nu een mini-deskundigenonderzoek bevelen met een beperkte kost en duurtijd. De voorwaarden worden bepaald door de rechtbank afhankelijk van het dossier. Zo kan een deskundigenonderzoek toch zin hebben bij een dossier met beperkte inzet of omvang.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie