nl

Wat zijn de gevolgen voor de pachtovereenkomst bij pensionering van de pachter of bij diens overlijden?

Publicatiedatum: 06/04/16
Wat zijn de gevolgen voor de pachtovereenkomst bij pensionering van de pachter of bij diens overlijden?

Pachtovereenkomsten en hun duur, het blijft voor velen een ambigu systeem. In de bijdrage wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgen voor de pachtovereenkomst bij pensionering van de actuele pachter en bij diens overlijden of het overlijden van de verpachter.

1 Pensionering van de pachter

De wet omschrijft “pensionering van de pachter" als volgt: de pachter geniet na het bereiken van de pensioenleeftijd een rust- of overlevingspensioen en heeft geen kinderen, kleinkinderen of schoonkinderen die het bedrijf voortzetten.

Enkel in dat geval kan de verpachter op elk moment opzeggen voor eigen gebruik.

Bovendien kan hij opzeggen om het goed te verpachte of te vervreemden aan een leefbaar bedrijf of aan een bedrijf met een ontwikkelingsplan.

De verpachter zal steeds een opzegtermijn van minstens 1 en hoogstens 4 jaar in acht moeten nemen.

2 Overlijden van de pachter

De algemene regel bij het overlijden van de pachter is dat de pachtovereenkomst deel uitmaakt van de erfenis. Dus bij overlijden van de pachter loopt de pachtovereenkomst verder in het voordeel van zijn erfgenamen.

Echter, hierop kan een uitzondering voorzien worden. Toch kan de verpachter in dat geval opzeggen indien die mogelijkheid uitdrukkelijk in het pachtcontract is opgenomen. Bovendien mag de overleden pachter dan geen overlevende echtgenote of (aangenomen) kinderen nalaten. De timing voor de opzeg is wettelijk bepaald: de verpachter moet binnen het jaar na het overlijden opzeggen en moet dan nog een opzeggingstermijn van 2 jaar in acht nemen.

3 Overlijden van de verpachter

De pachtovereenkomst wordt door het overlijden van de verpachter niet ontbonden. De erfgenamen worden van rechtswege of automatisch de nieuwe verpachters.

Besluit

Pensionering of overlijden van de pachter, in de regel hebben beide situaties niet voor gevolg dat de pachtovereenkomst wordt beëindigd. Slechts in de wet bepaalde gevallen of wanneer de pachtovereenkomst zulks uitdrukkelijk voorziet zal de pachtovereenkomst beëindigd worden. In de regel zullen de rechtsopvolgers van de pachter diens pachtovereenkomst gewoon verder zetten. Anderzijds zullen ook de rechtsopvolgers van de verpachter in diens rechten treden en zal de lopende pachtovereenkomst niet ontbonden worden.

Meer over vastgoed- en goederenrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie