nl

Verplichte registratie aannemer op bouwwerf vanaf 2018

Publicatiedatum: 11/02/16
Verplichte registratie aannemer op bouwwerf vanaf 2018

De federale regering heeft bijkomende maatregelen ingevoerd om zowel de sociale dumping in de bouwsector aan te pakken als het inzetten van goedkope werkkrachten uit Zuid- en Oost-Europa, een halt toe te roepen. Als concreet actiemiddel hiertegen wordt de aanwezigheidsregistratie vanaf 2018 uitgebreid naar alle werven en dit ongeacht de waarde van de aannemingssom. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het “Plan voor eerlijke concurrentie".

Elke persoon die werken in onroerende staat uitvoert op een werf is verantwoordelijk om zijn aanwezigheid op de werf te melden alvorens het werk op de werf aan te vangen.

De genomen maatregel is opvallend. Immers, vandaag de dag geldt enkel de verplichte aanwezigheidsregistratie voor grote werven. Onder deze zgn. 'grote werven' wordt verstaan werven boven de 800.000 EUR. De verstrenging van de huidige regelgeving geschiedt in 2 fasen. In een eerste fase zal volgend jaar al wordt de verplichting uitgebreid en verstrengd naar werven boven de 500.000 EUR. Tegen 2018 zal in een tweede fase de uitbreiding gelden voor alle werven ongeacht het bedrag.

Daarnaast zal ook de zgn. “constru-badge", het visuele identificatiemiddel voor bouwarbeiders, verplicht worden gemaakt. Dit niet enkel voor Belgische arbeiders maar ook voor elke buitenlandse arbeider. Ook buitenlandse werknemers moeten een visueel identificatiemiddel krijgen.

Op de werven zelf kan men kiezen uit meerdere types registratieapparatuur, bijvoorbeeld via tijdsregistratie lezers verbonden aan het netwerk of via GPRS, tot afgesloten werven (met bv draaihekken) met toegangscontrole lezer en zone- en aanwezigheidscontrole. Uiteraard stelt zich hier de vraag naar de uitvoerbaarheid en toepassing hiervan.

Een derde, maar niet onbelangrijke wijziging betreft het feit dat het aantal onderaannemers in de verticale keten wordt beperkt tot maximaal twee schakels. Immers, vandaag kan een aannemer zelf nog een onderaannemer inschakelen, die dit op zijn beurt opnieuw kan doen. Die zogenoemde 'verticale keten' zal in de toekomst worden beperkt tot twee schakels.

Wat betreft de vereiste van erkenning van onderaannemers, wordt deze vereiste uitgebreid naar alle onderaannemers in de keten.

Concreet zullen Belgische aannemers en bouwheren vanaf dag één aansprakelijk zijn als ze in zee gaan met een malafide onderaannemer. Als de inspectie fraude vaststelt is de sanctie duidelijk. Ze moeten meteen het achterstallige loon van het hele contract betalen. Voorts komen er ook ondersteunende maatregelen die de inspectie meer slagkracht moeten geven. Een daarvan betreft het feit dat de buitenlandse ondernemingen voortaan een contactpersoon moeten opgeven. Daarnaast zullen de documenten waarmee de buitenlandse werkkrachten zich confirmeren, voortaan in het Engels voorgelegd moeten worden.

Daarnaast blijven ook de forse boetes zoals nu reeds gekend van toepassing.

De regering wil ook het meldingssysteem voor buitenlandse werknemers (Limosa) aanscherpen. Zo zou elke melding nog slechts zes maandengeldig zijn. Na die zes maanden zal de melding vernieuwd moeten worden.

Overheden zelf zullen hun steentje ook bijdragen aan de terugdringing van sociale dumping. Meer bepaald zullen zij er (beter) over waken dat ze zelf de sociale dumping niet mee organiseren wanneer ze openbare aanbestedingen uitschrijven. In het bijzonder zullen ze in hun lastenboeken meer rekening moeten houden met kwalitatieve criteria en zal de laagste prijs niet langer het enige doorslaggevende argument zijn.

Om het grote publiek bewust te maken van het belang van de strijd tegen sociale dumping, komt er een sensibiliseringscampagne.

Besluit

De federale regering heeft het aanpakken van sociale dumping tot één van haar belangrijkste beleidsdoelstellingen gemaakt. Om te beginnen zal tegen 2018 elke aannemer op elke werf geregistreerd moeten zijn. Er wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen Belgische- en buitenlandse aannemers inzake werfregistratie. Daarnaast wordt het aantal opeenvolgende onderaannemers drastisch beperkt tot twee. Voor buitenlandse aannemers geldt een verstrengd registratieregime en worden enkele uniforme maatregelen opgelegd. Ten slotte wordt het aspect handhaving verstrekt en krijgen de inspectiediensten meer slagkracht. Uiteraard zal de praktijk de efficiëntie van deze maatregelen uitwijzen.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie