nl

Nieuwe Europese drempelbedragen voor 2016-2017 bekend

Publicatiedatum: 05/12/15

De Europese Commissie heeft in de Europese aanbestedingsrichtlijnen de drempelbedragen vastgesteld, waarvoor de Europese bekendmaking in het Europees Publicatieblad geldt. De verschillende drempelbedragen werden (lichtjes) verhoogd. De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast.

De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.12.2017.

De nieuwe drempelbedragen in € zijn:


Werken Leveringen Diensten
Centrale overheden5.225.000135.000135.000
Decentrale overheden5.225.000209.000209.000
Specifieke5.225.000418.000 418.000
Defensie en veiligheid5.225.000418.000 418.000


Voor zoveel als nodig dient er op gewezen te worden dat deze bedragen exclusief BTW zijn.

Deze nieuwe drempelbedragen zullen nog worden geactualiseerd worden in de Belgische overheidsopdrachtenwetgeving.
Een Ministerieel Besluit dat deze aanpassing regelt, zal vermoedelijk in de tweede helft van december 2015 verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Rechtsdomeinen

Meer over overheidsopdrachten

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie