nl

De rol van de advocaat bij aandeelhoudersconflicten, familiale regelingen en overdracht van onderneming

Publicatiedatum: 01/10/15
De rol van de advocaat bij aandeelhoudersconflicten, familiale regelingen en overdracht van onderneming

In mijn carrière word ik veelvuldig geconfronteerd met geschillen tussen aandeelhouders, vertrouwensbreuk tussen familieleden, onenigheid tussen actieve en niet actieve aandeelhouders en problemen bij successieplanning.

Tevens wordt ons kantoor regelmatig gevraagd om de verkoop van KMO's en bedrijven te begeleiden.

Als advocaat voer ik jaarlijks tientallen procedures inzake geschillen tussen aandeelhouders of familieleden, gedwongen overname of uittreding, conflicten in de raad van bestuur, patstelling in algemene vergadering, kortom alle moeilijkheden die zich op niveau van de aandeelhouders ook maar kunnen voordoen.

De afgelopen 10 jaar heb ik mij ook gespecialiseerd in technieken die gericht zijn op het minnelijk oplossen van conflicten, het opzetten van gepaste structuren, het proactief optreden en in het algemeen bijstand aan aandeelhouders en directieleden die erop gericht is procedures te vermijden.

Meer en meer wordt door bedrijven de advocaat ingeschakeld als vertrouwenspersoon met strikt gereglementeerd beroepsgeheim, zowel in de algemene begeleiding als om dreigende conflicten te ontmijnen.

De advocaat – specialist vennootschapsrecht – zal als bemiddelaar niet alleen trachten de plooien glad te strijken maar speelt een actieve rol inzake het uitzetten van een traject en het opzetten van structuren om de toekomst van de onderneming te verzekeren.

In deze materie werken wij nauw samen met de financiële adviseurs, een bedrijfsrevisor, accountant of boekhouder waarbij ieder op zijn domein input geeft.

Concreet ben ik als advocaat actief betrokken bij:

  • Regelingen tussen actieve en niet actieve aandeelhouders, het opstellen van een familiale convenant en syndicataire overeenkomst.
  • Versterking van het vennootschapsleven, het mee opzetten van een gestructureerde werking van de organen van de vennootschap, het implementeren en helpen kiezen van externe bestuurders, het opzetten van vaste en heldere rapporteringssystemen.
  • Successieplanning: overdracht van aandelen, aandelen aan de volgende generatie, en afspraken tussen actieve en niet actieve aandeelhouders; dit kan verder gaan in het uitwerken van een volledige successieplanning samen met collega Anneleen Meylaerts, hoofd van het departement familierecht.
  • Loskoppeling van familiale belangen en vennootschapsbelang door beheerstructuren via aandelenbezit op te zetten. Als voorbeeld kan de Stichting Administratiekantoor als een uitstekend instrument beschouwd worden om een duidelijke splitsing te maken tussen het beslissingsrecht en de aandeelhoudersreturn.
  • Via deze structuur kan ook een verankering van de eindcontrole op zeer lange termijn georganiseerd worden.
  • Geschillen tussen aandeelhouders:
  • Wij trachten een splitsing of vereffening steeds te vermijden door een verantwoorde overname of overdracht van het aandelenpakket. Via onderhandeling of bemiddelingstechnieken wordt een oplossing uitgewerkt waarbij niemand zich als verliezer moet beschouwen.
  • Tenslotte de begeleiding van overnames zonder conflict.

Samen met het departement handelsrecht zijn wij jaarlijks bij 10 à 15 overnames betrokken. Regelmatig treedt Adlex advocaten op als enig advocatenkantoor gelast door koper en verkoper om het traject juridisch en contractueel te begeleiden vanaf de intentieovereenkomst (LOI) tot de afsluitende verkoopovereenkomst (Closing).

Er is in deze gevallen meestal ook weinig discussie vermits er op voorhand een akkoord werd gemaakt omtrent de prijs en de waarborgen.

Indien wij niet voor beide partijen optreden, kan ons kantoor de leiding nemen om het gehele proces snel en accuraat te laten verlopen voor de verkoper of de koper.

Dit heeft betrekking op het volledige contractuele werk, de organisatie van een dataroom, de audit van alle juridische en contractuele elementen bij de andere partij, de afspraak met de financiële adviseurs omtrent de te presenteren of geleverde cijfers, besprekingen en interpretatie van de financiële audit, onderhandelingen over de verklaringen en waarborgen, de opschortende en/of ontbindende voorwaarden enz.., m.a.w. het hele traject tot aan de definitieve verkoopovereenkomst.

De sterkte van de gespecialiseerde advocaat is dat hij door een rijke ervaring met procedures steeds elke situatie goed kan inschatten indien het tot een echt conflict kan komen. Deze ervaring is van onschatbaar belang om te kiezen welk scenario de meest efficiënte maar ook veilige oplossing zal bieden aan de klant.

Het spreekt voor zich dat indien er geen akkoord mogelijk is of er geschillen ontstaan die gewoonweg niet meer minnelijk op te lossen zijn, ons kantoor klaar staat met een ganse batterij aan getalenteerde advocaten die de belangen van de klant voor rechtbank op professionele wijze en met duidelijke afspraken behartigen.

Het weze nogmaals gezegd: onze taak is er voornamelijk op toegespitst, om te voorkomen i.p.v. genezen, doch indien er geen passende remedie mogelijk is moet er snel en bekwaam opgetreden worden met de procedures die zich opdringen.

Besluit

In al de hogervermelde materies en mogelijke conflicten is de gespecialiseerde advocaat het beste geplaatst om u te adviseren en het traject van bij het begin te begeleiden.

80% van de betwistingen, geschillen of moeilijke situaties tussen aandeelhouders worden op ons kantoor minnelijk geregeld.

Indien het toch niet opgelost geraakt zal Adlex Advocaten haar verantwoordelijkheid voor de rechtbank nemen en blijft alles in dezelfde goede handen.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie