nl

Uw rechten als passagier bij annulering of aanzienlijke vertraging van uw vlucht

Publicatiedatum: 24/08/15
Uw rechten als passagier bij annulering of aanzienlijke vertraging van uw vlucht

De vakantieperiode zit er nagenoeg op. Wij hopen dat de meesten onder jullie een vruchtbare en vlekkeloze vakantieperiode achter de rug hebben gehad. Helaas zal dat niet voor iedereen het geval zijn geweest. Maar al te vaak worden reizigers geconfronteerd met een aanzienlijke vertraging of een plotse annulering van hun vlucht. In dat geval, heeft u als passagier recht op een compensatie. Onder welke voorwaarden heeft u nu juist recht op zo'n compensatie?

1 Toepassingsvoorwaarden

Annuleringen of langdurige vertragingen brengen voor passagiers ernstige moeilijkheden en ongemakken met zich mee. Europa heeft daarom voorzien in een vergoedings- en bijstandsregeling voor passagiers bij annulering of vertraging van vluchten. Die regeling staat opgenomen in Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Die regeling is in principe van toepassing op:

 • Passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie;
 • Passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven die niet gelegen is op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie en vliegen naar een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat (bijvoorbeeld: een vlucht van New York naar Brussel).

2 Aanzienlijke vertraging

Eerst en vooral heeft u bij een aanzienlijke vertraging recht op verzorging. Dat recht ontstaat bij een vertraging van:

 • Twee uur of meer voor alle vluchten van 1.500 km of minder;
 • Van drie uur of meer voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1.500 km en voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km;
 • Van vier uur of meer voor alle overige vluchten.

Meer bepaald heeft u dan recht op maaltijden en verfrissingen. Daarnaast heeft u recht op twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten. Indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, verwacht dat de vertrektijd ten vroegste daags na de geplande vertrektijd is, hebt u bovendien recht op hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie.

Daarnaast krijgt u bij een vertraging van ten minste vijf uur de keuze om de volledige terugbetaling van uw ticket te vragen. De luchtvaartmaatschappij moet in dat geval het bedrag van de prijs van het ticket, waaraan u het gekocht heeft, terugbetalen binnen zeven dagen. Indien uw vlucht bestaat uit meerdere tussenstops en het verder reizen, in het licht van het oorspronkelijk reisplan, geen zin meer heeft, heeft u dus ook recht op terugbetaling van de gedeelten van de reis die u wel al heeft gemaakt. U heeft dan ook recht op een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt bij de eerste gelegenheid.

3 Annulering

Wanneer uw vlucht wordt geannuleerd, is de luchtvaartmaatschappij verplicht om u uit te leggen welk alternatief vervoer er voorhanden is.

Vooreerst heeft u in het geval van annulering de keuze tussen:

 • Volledige terugbetaling van het ticket, tegen de prijs waarvoor het gekocht was. Deze keuze is ook mogelijk bij een vertraging van ten minste vijf uur;
 • Een andere vlucht naar de eindbestemming bij de eerste gelegenheid of op een latere datum naar keuze van de passagier (indien er plaats beschikbaar is). Indien u omwille van een nieuwe boeking naar een andere luchthaven in dezelfde stad of regio van uw bestemming moet reizen, draagt de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert de kosten van de reis naar die luchthaven of een andere afgesproken plaats.

Daarnaast heeft u recht op dezelfde verzorging als in het geval van een vertraging.

4 Financiële schadevergoeding

U hebt recht op een financiële schadevergoeding In het geval van annulering van de vlucht of indien u meer dan 3 uur later aankomt op de bestemming die op uw vliegticket vermeld staat. Het bedrag van de schadevergoeding is afhankelijk van de vluchtafstand naar de eindbestemming:

 • 250 euro: voor alle vluchten tot en met 1.500 km;
 • 400 euro:
  • voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1.500 km;
  • voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km;
 • 600 euro: voor alle vluchten buiten de Europese Unie van meer dan 3.500 km.

Die vergoeding kan met de helft worden verminderd indien de luchtvaartmaatschappij u een andere vlucht aanbiedt zonder veel tijdverlies. Meer precies mag de aankomsttijd niet meer afwijken van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijke vlucht dan:

 • Twee uur voor alle vluchten van 1.500 km of minder;
 • Drie uur voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1.500 km en voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km;
 • Vier uur voor alle vluchten buiten de Europese Unie van meer dan 3.500 km.

U heeft echter geen recht op een financiële vergoeding in het geval van annulering indien:

 • De annulering tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld;
 • De annulering tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en een andere vlucht naar de eindbestemming wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt;
 • De annulering minder dan zeven dagen wordt meegedeeld en een andere vlucht wordt aangeboden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt.

Ten slotte is de luchtvaartmaatschappij in buitengewone omstandigheden, die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden, niet verplicht om een financiële schadevergoeding te betalen. De luchtvaartmaatschappijen bepalen doorgaans in hun algemene voorwaarden wat u juist moet verstaan onder buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld politieke instabiliteit, stakingen,…).

U kan de financiële schadevergoeding bekomen door bij de luchtvaartmaatschappij een Europees klachtenformulier in te dienen. Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij kan dit eventueel via hun website gebeuren. Indien de luchtvaartmaatschappij niet overgaat tot betaling, kan u een klacht indienen bij de nationale instantie die bevoegd is voor het toezicht in het land waar het incident is voorgevallen.

Besluit

Als passagier beschikt u dus over voldoende rechten in het geval van aanzienlijke vertragingen of annuleringen van uw vlucht. U beschikt over meerdere keuzemogelijkheden en hebt, in bepaalde gevallen, recht op verzorging en een financiële schadevergoeding. Helaas is niet iedereen op de hoogte van zijn rechten. Luchtvaartmaatschappijen kunnen hier wel eens misbruik van maken en u een lagere compensatie aanbieden dan die waar u recht op heeft. De meesten gaan hier dan, tegen beter weten, op in. Na het lezen van dit artikel bent u beter gewapend tegen dergelijke praktijken van luchtvaartmaatschappijen en zal u uitsluitend toekomen waar u recht op heeft.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie