nl

WCO nog steeds niet voor vrije beroepers

Publicatiedatum: 24/06/15

De Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen (hierna: WCO) is volgens haar eigen bewoordingen niet van toepassing op burgerlijke vennootschappen met handelsvorm die tot doel hebben een vrije beroepsactiviteit uit te oefenen. Het Grondwettelijk Hof zit hierin geen graten en bevestigt de inhoud van de wet.

Een accountancyvennootschap wenste WCO-bescherming te genieten, doch stuitte op weerstand bij de rechtbank. Artikel 4 van de WCO bepaalt immers duidelijk dat deze wet niet van toepassing is op burgerlijke vennootschappen met een handelsvorm (bvba, nv, … ) wanneer zij een vrij beroep tot doel hebben.

In navolging van de afwijzing van het WCO-verzoek, oordeelde het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 12 maart 2015 dat het onderscheid tussen vrije beroepsbeoefenaars en beoefenaars van een commerciële activiteit gerechtvaardigd is. Er is volgens het Hof een objectief onderscheid tussen de inhoud van een vrij beroep en van een commerciële activiteit. Bovendien kunnen vrije beroepsbeoefenaars niet failliet verklaard worden, zodat een voorafgaande bescherming niet nodig lijkt. Ten slotte worden de vrije beroepen gekenmerkt door de aanwezigheid van een deontologische overheid, die moet toezien op het beteugelen van financiële uitwassen.

Bijkomende meent het Hof dat de WCO-procedure het risico inhoudt dat het beroepsgeheim van de vrije beroepen in een procedure van gerechtelijke reorganisatie geschonden zou kunnen worden, hetgeen uiteraard niet wenselijk is.

Besluit

Ook na het arrest van 12 maart 2015 vallen de vrije beroepen buiten het toepassingsgebied van de WCO. Indien het vrije beroep uitgeoefend wordt in de vorm van een vennootschap rest er enkel de ontbinding en vereffening indien financiële problemen opduiken.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie