nl

Heb ik een verzekering of rijbewijs nodig voor mijn elektrische fiets?

Publicatiedatum: 09/06/15
Heb ik een verzekering of rijbewijs nodig voor mijn elektrische fiets?

Meer en meer Belgen kopen een elektrische fiets zonder dat zij stil staan bij de (mogelijke) wettelijke gevolgen die deze aankoop met zich meebrengt. Veel mensen gaan er bijna vanzelfsprekend vanuit dat zij niet over een rijbewijs of verzekering hoeven te beschikken om een elektrische fiets te mogen besturen. Niets is echter minder waar. Het wettelijk statuut van de elektrische fiets is immers afhankelijk van meerdere factoren die hieronder worden besproken.

1 Elektrische fiets met trapondersteuning: gelijkschakeling met gewone fiets

De Belgische wetgever beschouwt een elektrische fiets als een 'gewone' fiets als zij wordt aangedreven door een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen van 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer de elektrische fiets een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen. Wanneer uw elektrische fiets voldoet aan alle voormelde voorwaarden, hoeft u geen aparte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA-verzekering) af te sluiten en dient u evenmin over een rijbewijs te beschikken om uw elektrische fiets te mogen besturen. Uw familiale verzekering zal normaliter tussenkomen bij een schadegeval waarin uw aansprakelijkheid is betrokken.

2 Overige elektrische fietsen: gelijkschakeling met bromfiets

Wanneer uw elektrische fiets op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 25 km/u en niet kan worden beschouwd als een normale fiets (bijvoorbeeld omdat de elektrische motor niet afslaat bij een snelheid van 25 km/u – zie hierboven), beschouwt de wetgever uw elektrische fiets als een bromfiets klasse A zodat u niet alleen verplicht bent om een valhelm te dragen, maar ook om een BA-verzekering af te sluiten wanneer u zich op de openbare weg begeeft. U dient niet over een rijbewijs te beschikken, doch dient uw elektrische fiets wel te voorzien van een gele signalisatieplaat.

Wanneer uw elektrische fiets een maximaal vermogen van ten hoogste 4 kW heeft en op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 45 km/u, beschouwt de wetgever uw elektrische fiets als een bromfiets klasse B en dient u eveneens over een rijbewijs AM te beschikken. Niet onbelangrijk om te weten tenslotte is dat u sedert 31 maart 2014 eveneens verplicht over een S-kenteken dient te beschikken wanneer u deze elektrische fiets nieuw aankoopt, zodat uw elektrische fiets eveneens onderworpen zal zijn aan de verkeersbelasting.

Besluit

Het wettelijk statuut van de elektrische fiets is afhankelijk van meerdere factoren, doch kan eenvoudig worden onthouden aan de hand van volgende vuistregels: wanneer uw elektrische fiets niet enkel met spierkracht in beweging kan worden gezet, zal u steeds verplicht zijn om een BA-verzekering af te sluiten indien u zich op de openbare weg wenst te begeven. Indien uw elektrische fiets vervolgens sneller kan rijden dan 25 km/u, zal u eveneens over een rijbewijs categorie AM dienen te beschikken en zal u uw elektrische fiets dienen in te schrijven bij het DIV. U informeert u bijgevolg best uitvoerig bij uw verkoper omtrent de technische specificaties van uw elektrische fiets vooraleer u overgaat tot aankoop. U loopt immers het risico voor de strafrechter te worden gedagvaard en te worden veroordeeld tot betaling van een zware geldboete en tot een rijverbod wanneer u een elektrische fiets bestuurt zonder geldig rijbewijs, zonder BA-verzekering en/of geldig inschrijvingsbewijs.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie