nl

Nieuw modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest vanaf 1 juni 2015

Publicatiedatum: 27/05/15
Nieuw modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest vanaf 1 juni 2015

Bij Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 28 april 2015 wordt het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest vastgesteld. Dit modelformulier vervangt het modelformulier dat bij het ministerieel besluit van 3 april 2013 werd vastgesteld. Het nieuwe formulier werd aangepast aan de nieuwe indelingslijsten van risico-inrichtingen.

Op het nieuwe formulier dienen dezelfde gegevens ingevuld te worden als op het oude formulier. Deze gegevens handelen onder meer over de aanvrager van het attest, het perceel, de te betalen retributie en de bewijsstukken.

De te betalen retributie blijft grotendeels behouden. Enkel de retributie voor een bodemattest voor een deel van een kadastraal perceel wordt verhoogd van 200 EUR naar 202 EUR. Op het nieuwe formulier staat het nieuwe bedrag reeds vermeld.

Ter herinnering: een bodemattest volstaat niet wanneer u gronden wil overdragen waarop een risico-inrichting aanwezig is of was. Overdracht is dan enkel mogelijk als er een rechtsgeldig oriënterend onderzoek is uitgevoerd door een erkende bodemsaneringsdeskundige en als dat onderzoek bij OVAM is ingediend.

Of er al dan niet van een risico-inrichting sprake is kan u terugvinden op de lijst van risico-inrichtingen. Actueel zijn deze terug te vinden in de VLAREM I-indelingslijst (kolom 8 van bijlage 1 van VLAREM I). Vanaf 1 juni 2015 dient er wel een onderscheid gemaakt te worden tussen inrichtingen die op datum van 31 mei 2015 reeds werden geëxploiteerd en deze die vanaf 1 juni 2015 worden geëxploiteerd. De eerste categorie van inrichtingen zijn terug te vinden in bijlage 1 van VLAREBO, de tweede categorie in bijlage 1 van VLAREM I (kolom B). Belangrijk is te vermelden dat beide lijsten verschillend zijn en dat u beste beide lijsten raadpleegt.

Het nieuwe modelformulier treedt in werking op 1 juni 2015.

De aanvragen voor een bodemattest die voor 1 juni 2015 bij de OVAM worden ingediend op basis van het oude modelformulier en die na 1 juni 2015 door de OVAM worden beoordeeld, behouden hun rechtsgeldigheid.

Het nieuwe modelformulier kan geraadpleegd en gedownload worden op de OVAM-website: http://www.ovam.be

Besluit

Vanaf 1 juni 2015 voert de OVAM een nieuw formulier in voor aanvragen van bodemattest. In weze wijzigt er niets in vergelijking tot het huidig formulier. Enkel de prijs voor een bodemattest voor delen van kadastrale percelen stijgt marginaal. Wat wel belangrijke wijziging betreft is de opdeling van risico-inrichtingen met exploitatiedatum van voor 1 juni 2015 en na 1 juni 2015. Vanaf 1 juni 2015 zullen beide categorieën apart te raadplegen zijn dan wel in bijlage 1 van VLAREBO, dan wel in Bijlage 1 van VLAREM I. Het volstaat dan niet meer om enkel de indelingslijst van VLAREM I te raadplegen of een inrichting een risico-inrichting betreft.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie