nl
Op 1 maart 2018 is het decreet handhaving omgevingsvergunning in werking getreden. Dit betekent dat het bestaande sanctiemechanisme zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening integraal en volledig wordt vervangen. Hierna geven wij u een bloemlezing van de belangrijkste nieuwigheden.
Op 22 december 2017 heeft de Vlaamse regering het decreet lokale besturen goedgekeurd. Dit decreet omvat alle regels voor de Vlaamse lokale besturen. Het is dan ook een waar megadecreet geworden met maar liefst 609 artikelen dewelke opgedeeld zijn in 6 delen.
De houder van de kentekenplaat is voortaan verplicht om, indien hij het vermoeden van schuld dat op hem rust heeft kunnen weerleggen, de identiteit van de onmiskenbare bestuurder mee te delen. De wetsbepalingen aangaande de aansprakelijkheid van de houder van de kentekenplaat, zoals ze hieronder verder uiteengezet zullen worden, zijn retroactief van toepassing op verkeersovertredingen begaan vanaf 15 februari 2018.
In onze grensregio komt het vaak voor dat Nederlanders verhuizen naar Belgisch Limburg. De Nederbelgen keren echter soms ook weer terug naar Nederland. Niet zelden is dat het geval naar aanleiding van een echtscheiding. In sommige gevallen zijn bij de verhuizing of remigratie minderjarige kinderen betrokken.
Indien sprake is van een echtscheiding tussen Nederbelgen die samen (minderjarige) kinderen hebben, rijst de vraag welke rechter bevoegd is om te oordelen over de kinderalimentatie. Daarbij rijst tevens de vraag welk recht hierop van toepassing is.
Bij aannemingsovereenkomsten wordt er standaard een vertragingsvergoeding of vertragingsboete opgenomen. Niet zelden is de vertragingsboete weinig realistisch berekend en geeft dit problemen bij de inning ervan. Wat is dan wel een correcte en evenwichtige vertragingsboete?
Een onderneming kan vandaag niet meer zonder eigen website of facebookpagina. Ondernemingen vergeten vaak dat zij een aantal verplichte zaken moeten vermelden op hun website en facebookpagina.
Wat zijn nu juist de verschillen tussen Nederlandse en Belgische partneralimentatie? Een vraag die Nederbelgen zich wellicht al eens gesteld hebben.
Rijden onder invloed is één van de belangrijkste doodsoorzaken in het verkeer. Zo zijn ongeveer 25% van alle verkeersdoden in de Europese Unie alcoholgerelateerd. Met haar wetsontwerp van 22 december 2017 tracht de Belgische wetgever het rijden onder invloed dan ook een halt toe te roepen. Het is duidelijk dat de wetgever met dit wetsontwerp niet alleen oog heeft voor de bestraffing van rijden in staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap, maar ook preventief te werk wil gaan.
Wanneer u de gevolgen van uw echtscheiding in goed onderling overleg met uw echtgeno(o)te wenst te regelen, dan biedt de echtscheiding door onderlinge toestemming (in België) of de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek (in Nederland) voor u de oplossing.
< 1 ... 123456789 ... 24
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie