nl
Tal van vragen rijzen momenteel zowel bij verhuurders als huurders in verband met de verplichtingen van partijen bij de uitvoering van overeenkomsten, o.a. huurovereenkomsten. In hoeverre maken de genomen overheidsmaatregelen een situatie van overmacht uit?
U ziet met spijt in het hart geplande vakanties, museumbezoeken, concerten, theatervoorstellingen, etc. in het gedrang komen door de aanhoudende coronacrisis en de (terecht) opgelegde maatregelen van de overheid. Voor deze evenementen heeft u hoogstwaarschijnlijk op voorhand geboekt/gereserveerd en ook betaald. Heeft u recht op een terugbetaling van uw museumticket? Kan mijn reis worden omgeboekt? Wat als de organisatie het evenement op een datum laat doorgaan waarop ik verhinderd ben? Dit artikel zal u een gepast antwoord bieden op voormelde vragen.
Elektrische steps worden alsmaar populairder als vervoersmiddel. Zij zijn vandaag de dag haast niet meer uit het straatbeeld weg te denken en worden overtuigend gebruikt in vele Europese steden. Men moet evenwel vaststellen dat de elektrische step niet enkel zorgt voor snelle verplaatsingen, maar ook voor verschillende verkeersongevallen. Zo werd eerder deze week een man uit het Mechelse op een elektrische step aangereden door een personenwagen. Uiteraard kunnen ook bestuurders van een elektrische step de veroorzakers zijn van een ongeval. Wat men veelal niet weet, is waar slachtoffers naar Belgisch recht kunnen aankloppen voor vergoeding van hun schade en wanneer er een verzekering aan te pas komt. Dit artikel zal u een gepast antwoord bieden op voormelde vragen.
Het hoeft geen betoog dat het Coronavirus grote delen van de wereld in haar greep heeft. Ernstige verstoringen inzake personeel of inzake levering van materialen kan een manifest negatieve impact hebben op de uitvoering van lopende overheidsopdrachten en in het bijzonder op de uitvoeringstermijn. Kan u zich als aannemer beroepen op ‘overmacht’?
Het coronavirus COVID-19 is in december 2019 uitgebroken in bepaalde delen van China (Wuhan). Sedertdien heeft het virus zich razendsnel verspreid en sinds kort werden ook de eerste gevallen gesignaleerd in België. Er worden allerhande maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zoals o.a. het plaatsen van (mogelijk) besmette personen in quarantaine, het annuleren van bepaalde vluchten enz. Maar welke gevolgen heeft het coronavirus voor u als werkgever of werknemer?
In de nieuwe Wet op de Mede-Eigendom van 2018 werd voorzien dat de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars kon beslissen om het gebouw af te breken en herop te bouwen in bepaalde omstandigheden. Hier was een vier vijfde meerderheid voor nodig. Het Grondwettelijk Hof heeft op 20 februari 2020 deze bepaling uit de Appartementswet vernietigd.
In de nacht van zondag 9 februari 2020 op maandag 10 februari 2020 raasde de storm Ciara door ons land. Weerman Frank Deboosere deelde op VRT NWS mee dat men rukwinden tot lokaal 130 kilometer per uur kon verwachten. De verwachting was dan ook dat de storm Ciara heel wat schade zou aanrichten. De vraag die rijst, is in welke mate stormschade verzekerd is, welke verzekering u als schadelijder dient aan te spreken en welke verzekering tussenkomst verleent indien schade wordt toegebracht aan derden. Deze vraag zal in onderstaand artikel worden toegelicht.
In de nacht van zondag 9 februari 2020 op maandag 10 februari 2020 raasde de storm Ciara door ons land. Weerman Frank Deboosere deelde op VRT NWS mee dat men rukwinden tot lokaal 130 kilometer per uur kon verwachten. De verwachting was dan ook dat de storm Ciara heel wat schade zou aanrichten. Verder kon men op nieuwswebsites lezen dat het lang geleden is dat België geconfronteerd werd met zo’n zware storm. Net omdat het zo lang geleden is, zit er heel wat los in de natuur. Men verwachtte dat dit allemaal weg zou waaien. Niet geheel onbelangrijk is de vraag in welke mate men aansprakelijk gesteld kan worden indien uw bomen schade aanrichten aan derden. Deze vraag zal in onderstaand artikel worden toegelicht.
Het wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek beoogt de rechtsregels aangaande het goederenrecht te moderniseren. De wetgever is immers van mening dat het archaïsche karakter van de regelgeving, de rechtszekerheid in een aantal gevallen in het gedrang brengt. Dit is ook niet geheel onlogisch, nu het goederenrecht uit de tijd van Napoleon stamt. Een modernisering van deze bepalingen drong zich dan ook op. Het bestaande systeem van zakelijke rechten zal blijven behouden, maar diverse aspecten ervan zullen worden opgekleed en bijgewerkt, zo argumenteert de wetgever. In wat volgt zal één wijziging uitgelicht worden, m.n. de voorgestelde wijzigingen inzake burenhinder. De nieuwe regeling wordt van toepassing binnen de 18 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Het Instrumentendecreet werd in het leven geroepen als antwoord op de intussen befaamde ‘betonstop’. Dit decreet geeft de Vlaamse regering de nodige instrumenten om haar strategische visie omtrent het omgevingsbeleid op het terrein te realiseren.
< 1 ... 123456789 ... 30
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie