nl
Einde van de sensibiliseringsperiode! Het College van Procureurs-generaal is van mening dat wij als burgers reeds voldoende op de hoogte gesteld werden van de maatregelen die door de overheid werden opgelegd teneinde de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Zo werd er een strafrechtelijk beleid ontwikkeld om de naleving van de diverse maatregelen af te dwingen. Een overzicht vindt u in deze bijdrage.
De Belg en zijn spreekwoordelijke baksteen in de maag zijn een bekend begrip voor iedereen. Waar de zelfbouwer van deze periode gebruik kan maken om de werken voor te zetten, komt diegene die van deze periode gebruik wou maken om zijn omgevingsvergunning aan te vragen helaas bedrogen uit.
De coronacrisis en de daarbij horende maatregelen van de regering hebben een grote impact op ons dagelijks leven. De kinderen gaan een hele periode niet meer naar school en als ouders tracht u uw werk zo veel mogelijk te herorganiseren. De huidige crisis zorgt voor veel vragen en onzekerheden, ook op het vlak van de lopende verblijfsregeling van de minderjarige kinderen.
Tal van vragen rijzen momenteel zowel bij verhuurders als huurders in verband met de verplichtingen van partijen bij de uitvoering van overeenkomsten, o.a. huurovereenkomsten. In hoeverre maken de genomen overheidsmaatregelen een situatie van overmacht uit?
U ziet met spijt in het hart geplande vakanties, museumbezoeken, concerten, theatervoorstellingen, etc. in het gedrang komen door de aanhoudende coronacrisis en de (terecht) opgelegde maatregelen van de overheid. Voor deze evenementen heeft u hoogstwaarschijnlijk op voorhand geboekt/gereserveerd en ook betaald. Heeft u recht op een terugbetaling van uw museumticket? Kan mijn reis worden omgeboekt? Wat als de organisatie het evenement op een datum laat doorgaan waarop ik verhinderd ben? Dit artikel zal u een gepast antwoord bieden op voormelde vragen.
Elektrische steps worden alsmaar populairder als vervoersmiddel. Zij zijn vandaag de dag haast niet meer uit het straatbeeld weg te denken en worden overtuigend gebruikt in vele Europese steden. Men moet evenwel vaststellen dat de elektrische step niet enkel zorgt voor snelle verplaatsingen, maar ook voor verschillende verkeersongevallen. Zo werd eerder deze week een man uit het Mechelse op een elektrische step aangereden door een personenwagen. Uiteraard kunnen ook bestuurders van een elektrische step de veroorzakers zijn van een ongeval. Wat men veelal niet weet, is waar slachtoffers naar Belgisch recht kunnen aankloppen voor vergoeding van hun schade en wanneer er een verzekering aan te pas komt. Dit artikel zal u een gepast antwoord bieden op voormelde vragen.
Het hoeft geen betoog dat het Coronavirus grote delen van de wereld in haar greep heeft. Ernstige verstoringen inzake personeel of inzake levering van materialen kan een manifest negatieve impact hebben op de uitvoering van lopende overheidsopdrachten en in het bijzonder op de uitvoeringstermijn. Kan u zich als aannemer beroepen op ‘overmacht’?
Het coronavirus COVID-19 is in december 2019 uitgebroken in bepaalde delen van China (Wuhan). Sedertdien heeft het virus zich razendsnel verspreid en sinds kort werden ook de eerste gevallen gesignaleerd in België. Er worden allerhande maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zoals o.a. het plaatsen van (mogelijk) besmette personen in quarantaine, het annuleren van bepaalde vluchten enz. Maar welke gevolgen heeft het coronavirus voor u als werkgever of werknemer?
In de nieuwe Wet op de Mede-Eigendom van 2018 werd voorzien dat de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars kon beslissen om het gebouw af te breken en herop te bouwen in bepaalde omstandigheden. Hier was een vier vijfde meerderheid voor nodig. Het Grondwettelijk Hof heeft op 20 februari 2020 deze bepaling uit de Appartementswet vernietigd.
In de nacht van zondag 9 februari 2020 op maandag 10 februari 2020 raasde de storm Ciara door ons land. Weerman Frank Deboosere deelde op VRT NWS mee dat men rukwinden tot lokaal 130 kilometer per uur kon verwachten. De verwachting was dan ook dat de storm Ciara heel wat schade zou aanrichten. De vraag die rijst, is in welke mate stormschade verzekerd is, welke verzekering u als schadelijder dient aan te spreken en welke verzekering tussenkomst verleent indien schade wordt toegebracht aan derden. Deze vraag zal in onderstaand artikel worden toegelicht.
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie