nl
De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter kennis wil brengen aan het parket. Doch blijkt er één probleem te zijn, wat betekent “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” nu juist? Het KB van 9 februari 2020, BS 24 februari 2020, brengt eindelijk verduidelijking. Of toch niet?
In een vorige bijdrage (Uitvoering van huurovereenkomsten in tijden van Corona) hebben wij onderzocht in hoeverre de corona maatregelen een overmachtssituatie creëren waardoor de huurder gerechtigd zou zijn om zijn huurbetalingen, al was het tijdelijk, op te schorten. In deze bijdrage zullen wij nagaan welke de impact is van de overheidsmaatregelen op mogelijke vrijwillige verhuizingen en gedwongen uithuiszettingen.
De leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is voor de Vlaamse overheid een doorn in het oog. Een langdurige leegstand en verwaarlozing heeft immers onvermijdelijk een nefaste invloed op de directe omgeving. De Vlaamse overheid zet dan ook sterk in op het voorkomen van het stedelijk verval.
De exponentiële verspreiding van het Coronavirus en de maatregelen die overheden over de hele wereld opleggen brengen meer en meer ondernemingen in moeilijkheden. Denk bijvoorbeeld aan leveringen uit het binnen- of buitenland die vertraging oplopen, ondernemingen die hun deuren verplicht moeten sluiten of die terugvallen op een absolute minimumbezetting. Eén en ander heeft een impact op het naleven van de contracten en algemene voorwaarden die de ondernemingen zijn aangegaan. Kunnen het Coronavirus en de overheidsmaatregelen als overmacht ingeroepen worden en wat zijn hiervan de gevolgen? In dit artikel geven wij u een beknopt overzicht van de toepasselijke regels, de gevolgen hiervan en formuleren wij enkele praktische tips om de negatieve gevolgen van het Coronavirus op uw (commerciële) contracten te vermijden.
Omwille van het samenscholingsverbod in de coronacrisis kunnen er geen algemene vergaderingen van de vele Verenigingen van Mede-eigenaars doorgaan. In het voorjaar zijn traditioneel nochtans veel vergadering gepland. Wat nu?
In ons artikel dat op 24.03.2020 gepubliceerd werd op onze website (Mijn vrijetijdsactiviteit komt in het gedrang door de Coronacrisis: krijg ik mijn geld terug?) las u dat alle private en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden werden. De overheid nam evenwel maatregelen die zowel u als consument, als de getroffen onderneming ten goede komen. Zo kunnen reisorganisatoren reizigers die bij hen een pakketreis hadden geboekt, die omwille van de uitbraak van het coronavirus geannuleerd werd, een reischeque bezorgen. Wat deze pakketreizen betreft, werd de regeling omtrent deze reischeques versoepeld.
Belgen kopen meer vastgoed dan ooit. Sparen op de bank zit in het slop. Om die reden kopen meer en meer Belgen onroerend vastgoed als investering. Dat kan bijvoorbeeld een verlaten woning zijn waarvoor nog niet meteen budget is vrijgemaakt om te renoveren of een leegstaande woning verkregen door schenking of een erfenis. Wanneer een pand of een woning langere tijd leegstaat, kan het namelijk zijn dat je een zogenaamde leegstandsheffing moet betalen. Wat betekent dit precies?
Einde van de sensibiliseringsperiode! Het College van Procureurs-generaal is van mening dat wij als burgers reeds voldoende op de hoogte gesteld werden van de maatregelen die door de overheid werden opgelegd teneinde de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Zo werd er een strafrechtelijk beleid ontwikkeld om de naleving van de diverse maatregelen af te dwingen. Een overzicht vindt u in deze bijdrage.
De Belg en zijn spreekwoordelijke baksteen in de maag zijn een bekend begrip voor iedereen. Waar de zelfbouwer van deze periode gebruik kan maken om de werken voor te zetten, komt diegene die van deze periode gebruik wou maken om zijn omgevingsvergunning aan te vragen helaas bedrogen uit.
De coronacrisis en de daarbij horende maatregelen van de regering hebben een grote impact op ons dagelijks leven. De kinderen gaan een hele periode niet meer naar school en als ouders tracht u uw werk zo veel mogelijk te herorganiseren. De huidige crisis zorgt voor veel vragen en onzekerheden, ook op het vlak van de lopende verblijfsregeling van de minderjarige kinderen.
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie