nl

Verplichte nummerplaat voor bromfietsen vanaf 31/03/2014

Publicatiedatum: 17/04/14
Verplichte nummerplaat voor bromfietsen vanaf 31/03/2014

Vanaf 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen van alle categorieën en nieuwe lichte vierwielers verplicht ingeschreven worden en de nummerplaat dragen die bij de inschrijving werd toegekend. Voor de bromfietsen en lichte vierwielers die al in gebruik genomen zijn, verandert er echter niets.

Vóór de wetswijziging vielen de bromfietsen en lichte vierwielers onder een uitzonderingscategorie. Die voertuigen waren namelijk niet verplicht om ingeschreven te worden en een nummerplaat te dragen.

Het gewijzigd koninklijk en ministerieel besluit van 23 maart 2014 betreffende de inschrijving van voertuigen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2014) betekent dat nu ook bromfietsen en lichte vierwielers verplicht moeten worden ingeschreven en voorzien zijn van een nummerplaat.

De verplichte inschrijving en het verplicht dragen van een nummerplaat zou de politie toe moeten laten om gemakkelijker en sneller een overtreding (en de bestuurder die de overtreding begaat) vast te stellen en te identificeren. Daarnaast zal de persoon die de inschrijving van zijn/haar bromfiets of lichte vierwieler wenst, moeten aantonen dat hij beschikt over een rechtsgeldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

1 Toepassingsgebied

De wetswijziging is van toepassing op de volgende nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers:

-Tweewielers:

 • Maximumsnelheid van 45 km/u
 • Motor met inwendige verbranding: cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³
 • Elektrische motor: nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW

-Driewielers:

 • Maximumsnelheid van 45 km/u
 • Motor met elektrische ontsteking: cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³
 • Motor met inwendige verbranding: netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW
 • Elektrische motor: nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW

-Lichte vierwielers:

 • Maximumsnelheid van 45 km/u
 • lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen
 • Motor met elektrische ontsteking: cilinderinhoud van maximum 50 cm³
 • Motor met inwendige verbranding: nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW
 • Elektrische motor: nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW

2 Nummerplaat

De nummerplaat zal bestaan uit een witte achtergrond, waarbij het opschrift en de boord robijnrood kleuren. Het opschrift bestaat uit een combinatie van de letter 'S' gevolgd door 3 letters, afhankelijk van het type voertuig, en 3 cijfers.

De letterreeks van bromfietsen klasse A start steeds met de letter 'A', voor bromfietsen van klasse B is dat de letter 'B' en voor lichte vierwielers bestaat de eerste letter uit een 'U'

Bij wijze van voorbeeld kunnen de nummerplaten er als volgt uitzien:

 • bromfiets klasse A: S-AIC-001
 • bromfiets klasse B: S-BIC-001
 • lichte vierwieler: S-UIC-001

Ten slotte, behouden de nieuwe bromfietsen klasse A naast hun nummerplaat, ook een gele signalisatieplaat De B-bromfietsen voeren deze gele signalisatieplaat niet.

3 Sancties

Een motorvoertuig mag niet op de openbare weg komen zonder geldige inschrijving. Als gevolg van een geldige inschrijving dient een motorvoertuig een nummerplaat te dragen. Het motorvoertuig mag dan ook enkel voorzien worden met de nummerplaat die werd toegekend bij de inschrijving.

U riskeert een boete van 20 tot 200 euro voor het rijden met een niet-ingeschreven voertuig. Men mag echter niet vergeten dat bij veroordeling door de politierechter, men de geldboete vermenigvuldigt met de opdeciemen (op dit moment vermenigvuldigingsfactor van 6). De bedragen kunnen worden verdubbeld indien u dezelfde overtreding begaat binnen de drie jaar.

Daarenboven dient men rekening te houden met het feit dat op alle voertuigen die ingeschreven zijn verkeersbelasting wordt geheven.

Indien uw motorvoertuig niet geldig werd ingeschreven, betaalt men eveneens geen (correcte) verkeersbelasting. Dat betekent dat indien de politie u bekeurt voor het rijden zonder geldig inschrijvingsbewijs, u bovendien de rekening van de fiscus gepresenteerd zal krijgen. Indien u de achterstallige belasting niet tijdig betaalt, kan uw motorvoertuig mogelijks in beslag worden genomen.

Besluit

Met de verplichte inschrijving en verplicht dragen van een nummerplaat bewerkstelligt de wetgever een doorgedreven gelijkheid tussen de motorvoertuigen. Het leidt eveneens tot bijkomende kosten voor de toekomstige bromfiets of vierwieler eigenaar nu er aan een inschrijving en nummerplaat steeds kosten verbonden zijn (inverkeerstelling, verkeersbelasting, e.d.). Voor het overige menen wij dat de wetswijziging positieve gevolgen zal hebben, nu de politie gemakkelijker voertuigen en overtreders kunnen identificeren en vervolgen.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie