nl
Een lange en dure procedure: geen enkele ondernemer zit hier op te wachten. Conflicten zijn echter niet steeds te vermijden: discussie met uw leverancier, wanbetaling van een klant, discussie over contractuele voorwaarden… Discussiebeslechting buiten de rechtbank zit al jaren in de lift en heeft stilaan een vaste plek ingenomen in de bedrijfswereld én in de rechtbank.
Nu de piek in de besmettingen en ziekenhuisopnames in gevolge het Covid-19 virus achter de rug is en de strikte maatregelen stilaan worden versoepeld, dacht ook de gezondheidszorgbeoefenaar dat voor hem de situatie zou normaliseren. Het bijzondere volmachtenbesluit nr. 16 beslist hier mogelijk anders over. Ten gevolge van de huidige uitzonderlijke maatregelen voorziet dit besluit immers in de mogelijkheid om gezondheidszorgbeoefenaars die nog niet gemobiliseerd zouden zijn, op te vorderen. Deze opgevorderde gezondheidszorgbeoefenaars worden vervolgens toegewezen aan zorginstellingen met een te beperkte capaciteit.
Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht.
De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter kennis wil brengen aan het parket. Doch blijkt er één probleem te zijn, wat betekent “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” nu juist? Het KB van 9 februari 2020, BS 24 februari 2020, brengt eindelijk verduidelijking. Of toch niet?
In een vorige bijdrage (Uitvoering van huurovereenkomsten in tijden van Corona) hebben wij onderzocht in hoeverre de corona maatregelen een overmachtssituatie creëren waardoor de huurder gerechtigd zou zijn om zijn huurbetalingen, al was het tijdelijk, op te schorten. In deze bijdrage zullen wij nagaan welke de impact is van de overheidsmaatregelen op mogelijke vrijwillige verhuizingen en gedwongen uithuiszettingen.
De leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is voor de Vlaamse overheid een doorn in het oog. Een langdurige leegstand en verwaarlozing heeft immers onvermijdelijk een nefaste invloed op de directe omgeving. De Vlaamse overheid zet dan ook sterk in op het voorkomen van het stedelijk verval.
De exponentiële verspreiding van het Coronavirus en de maatregelen die overheden over de hele wereld opleggen brengen meer en meer ondernemingen in moeilijkheden. Denk bijvoorbeeld aan leveringen uit het binnen- of buitenland die vertraging oplopen, ondernemingen die hun deuren verplicht moeten sluiten of die terugvallen op een absolute minimumbezetting. Eén en ander heeft een impact op het naleven van de contracten en algemene voorwaarden die de ondernemingen zijn aangegaan. Kunnen het Coronavirus en de overheidsmaatregelen als overmacht ingeroepen worden en wat zijn hiervan de gevolgen? In dit artikel geven wij u een beknopt overzicht van de toepasselijke regels, de gevolgen hiervan en formuleren wij enkele praktische tips om de negatieve gevolgen van het Coronavirus op uw (commerciële) contracten te vermijden.
Omwille van het samenscholingsverbod in de coronacrisis kunnen er geen algemene vergaderingen van de vele Verenigingen van Mede-eigenaars doorgaan. In het voorjaar zijn traditioneel nochtans veel vergadering gepland. Wat nu?
In ons artikel dat op 24.03.2020 gepubliceerd werd op onze website (Mijn vrijetijdsactiviteit komt in het gedrang door de Coronacrisis: krijg ik mijn geld terug?) las u dat alle private en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden werden. De overheid nam evenwel maatregelen die zowel u als consument, als de getroffen onderneming ten goede komen. Zo kunnen reisorganisatoren reizigers die bij hen een pakketreis hadden geboekt, die omwille van de uitbraak van het coronavirus geannuleerd werd, een reischeque bezorgen. Wat deze pakketreizen betreft, werd de regeling omtrent deze reischeques versoepeld.
Belgen kopen meer vastgoed dan ooit. Sparen op de bank zit in het slop. Om die reden kopen meer en meer Belgen onroerend vastgoed als investering. Dat kan bijvoorbeeld een verlaten woning zijn waarvoor nog niet meteen budget is vrijgemaakt om te renoveren of een leegstaande woning verkregen door schenking of een erfenis. Wanneer een pand of een woning langere tijd leegstaat, kan het namelijk zijn dat je een zogenaamde leegstandsheffing moet betalen. Wat betekent dit precies?
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie