nl

​Ritsen vanaf 1 maart 2014 – hoffelijkheid wettelijk verplicht

Publicatiedatum: 17/02/14
​Ritsen vanaf 1 maart 2014 – hoffelijkheid wettelijk verplicht

Het ritsen is niet langer een hoffelijk gedrag. Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer een wettelijke verplichting.

Het ritsen wordt opgenomen in de Wegcode en een overtreding ervan wordt bestraft met een geldboete.

De wijze waarop het ritsen moet gebeuren, wordt wettelijk geregeld:

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.

De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder.

In geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook .

Op plaatsen waar geritst moet worden om het verkeer vlotter te laten verlopen, zoals bij wegversperringen, wegeniswerken of andere wegversmallingen, wordt het als niet leuk ervaren door bestuurders wanneer zij andere voertuigen zien voorbij rijden tot vlak voor de wegversmalling om vervolgens in te voegen.

Nochtans voorziet de wet dat dit de regel is: “mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook"

Bovendien moeten de bestuurders die rijden op de vrije rijstrook beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder. Meer nog, indien zowel de linker als de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet de bestuurder op de vrije rijstrook eerst voorrang verlenen aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan een bestuurder op de linker rijstrook. De voorrangregels in de Wegcode zullen hierdoor (op termijn ?) ook worden aangepast, meer bepaald art. 12.4 Wegcode :

“ De bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden."

Het ritsen zal aldus een uitzondering worden op voornoemd artikel voor wat de voorrang betreft, hetzij niet meer als maneuver worden (of moeten worden) aanzien.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie