nl
Naar aanleiding van de recente regeringsvorming 'Di Rupo I' werden diverse ingrijpende veranderingen aan ons fiscaal systeem doorgevoerd. Teneinde de Staatskas te spijzen met extra inkomsten wordt er vooral gerekend op de nieuwe, verhoogde tarieven inzake de belasting op roerende inkomsten. Een snelle rondvraag leert ons dat de omvang van deze nieuwe maatregelen niet geheel duidelijk is. Tijd voor een korte uiteenzetting dus.
Wie is aansprakelijk voor schadegevallen en hoe kan deze aansprakelijkheid worden vermeden? Een mede-eigenaar in een appartementsgebouw die schade ondervindt, weet doorgaans niet altijd meteen wie hij hiervoor aansprakelijk kan stellen. Hetzelfde geldt voor een derde die – bijvoorbeeld omwille van gebreken aan het appartementsgebouw - schade ondervindt. In een appartementsgebouw kunnen immers zowel andere mede-eigenaars, de syndicus als de vereniging van mede-eigenaars theoretisch aansprakelijk worden gesteld. Maar hoe zit dat in de praktijk? En kunnen de vereniging van mede-eigenaars en de syndici zich wapenen tegen deze aansprakelijkheid? Deze bijdrage is erop gericht op deze vragen een bondig antwoord te bieden.
Bent u occasioneel syndicus? Of beheert u of uw vennootschap op professionele basis een groep appartementsgebouwen? Dan heeft u er alle belang bij op de hoogte te zijn van de talrijke wetswijzigingen die met ingang van 1 september 2010 uw activiteiten als syndicus op verplichtende wijze beheersen. Deze bijdrage is erop gericht u wegwijs te maken in de belangrijkste aspecten van deze nieuwe regelgeving.
Is u niet de bestuurder van een gemotoriseerd tuig, maar voetganger, fietser of inzittende van een voertuig, heeft u alleszins meer rechten dan u denkt als "zwakke weggebruiker" en dient u het resultaat van de procedure voor de rechtbank tot bepaling van de aansprakelijke partij niet af te wachten. Is u een "zwakke weggebruiker" en is u bovendien eveneens aansprakelijk voor een verkeersongeval, zelfs dan heeft u recht op een bijna integrale vergoeding van uw schade.
Bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden worden vaak geconfronteerd met een grote onzekerheid over welke maatregelen al dan niet aan de orde zijn en, vooral, wat hiervan de gevolgen zijn voor hun aansprakelijkheid. Vooreerst zal er een kort overzicht gegeven worden van de gronden van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarna volgt een beknopte beschrijving van de verschillende pistes die men als bestuurder in tijden van insolventie dient te overwegen.
Door de invoering van de Wet van 27 april 2007 tot hervorming van de echtscheiding leeft de opvatting dat de schuldvraag volledig is verdwenen uit het nieuwe echtscheidingsrecht. Is dit terecht?
< 1 ... 2526272829
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie