nl

Ongeval-rechtsbijstand-snelheidsovertreding-verkeersinbreuk-rijverbod

Publicatiedatum: 11/12/13

Wellicht niemand kan aanvoeren gedurende zijn of haar leven nooit betrokken te zijn geweest in een verkeersongeval, nooit een verkeersinbreuk te hebben gepleegd, nooit beboet te zijn geweest of een minnelijke schikking te hebben gekregen.

Velen werden ooit betrokken in een verkeersongeval, al dan niet aansprakelijk met materiële schade (voertuigschade, kledijschade, inkomstenverlies, kosten vervangingsvoertuig, uitgaven ziekenhuis, geneesheer, apotheek, kinesist edm) of lichamelijke letsels (zowel lichte letsels met tijdelijke arbeidsongeschiktheid als zwaardere of ernstige letsels met en blijvende werkonbekwaamheid).

Is u niet de bestuurder van een gemotoriseerd tuig, maar voetganger, fietser of inzittende van een voertuig, heeft u alleszins meer rechten dan u denkt als "zwakke weggebruiker" en dient u het resultaat van de procedure voor de rechtbank tot bepaling van de aansprakelijke partij niet af te wachten.

Is u een "zwakke weggebruiker" en is u bovendien eveneens aansprakelijk voor een verkeersongeval, zelfs dan heeft u recht op een bijna integrale vergoeding van uw schade.

Het is nuttig u terdege te laten bijstaan door een advocaat.

Advocaten Guy Heyvaert en Jan Vandersanden, elk van hen met meer dan 30 jaren ervaring, ondersteund door een team van medewerkers op kantoor, bieden u op de meest uitgebreide vragen een antwoord en behartigen uw belangen, zowel op strafgebied als in de afhandeling van uw schade-aanspraken, hetzij voor de rechtbank, hetzij in de besprekingen of onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen om uw schade te begroten en uw rechten te doen kennen.

1 Uw eerste consultatie is gratis en vrijblijvend:

U werd betrokken in een verkeersongeval en u blijft met tal van vragen zitten? U is zwakke weggebruiker en u wordt aan uw lot overgelaten ?

U wordt uitgenodigd om u aan te bieden voor een medisch onderzoek door de verzekeringsmaatschappij van de betrokken, al dan niet aansprakelijke bestuurder ?

U wordt een vergoeding voor uw schade door de verzekeringsmaatschappij voorgesteld ?

Allemaal redenen om professioneel advies te vragen en bij eerste consultatie te ontvangen.

Een eerste gesprek (maximaal 20 minuten en enkel na afspraak te Genk +32 89 32 23 00 of te Bree +32 89 46 15 62) kan u reeds heel wat informatie bieden die u onmiddellijk heel wat zorgen bespaart of uw rechten laat kennen.

2 U wordt gedagvaard voor de Politierechtbank

Kijk na of u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bij uw autoverzekeraar. Wellicht wel. Alleszins zal uw verzekeringsmakelaar u dit hebben aangeraden.

Zelfs voor eenvoudige verkeersinbreuken, zoals snelheidsovertredingen kan u genieten van rechtsbijstand.

Een eenvoudig bezoek en gratis consultatie aan ons kantoor kan u veel tijd, energie en zorgen besparen !

Wij verdedigen u - en dit op kosten van uw rechtsverzekeringsmaatschappij - op een professionele manier voor de rechtbank, zodat uzelf niet in persoon dient te verschijnen, geen werkveriet of verlof dient aan te vragen, geen extra verplaatsing naar de rechtbank, etc terwijl u automatisch in kennis gesteld wordt van de behandeling ter zitting als van de uitspraak.

Ook het resultaat van de uitspraak wordt met u besproken, alsrnede de eventuele mogelijkheden tot hoger beroep en begeleiden u desgevallend verder inzake de uitvoering van de bestraffing, nog steeds voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Waarom zou u alsdan geen beroep doen op een advocaat met ervaring en ons kantoor !?

3 Glaasje op ? U wordt beticht van rijden onder invloed:

U laat zich best professioneel begeleiden door een advocaat met ervaring.

Uw strafverdediging voor de Politierechtbank is zeer belangrijk, niet enkel om de strafmaat te beperken, maar ook om alle eventuele bijkomende gevolgen naar de toekomst toe (regres (d.i. terugvordering van de betaalde uitgaven door de verzekeringsmaatschappij) ) te beperken.

De omstandigheden van het gebeuren, uw gezinssituatie, het professioneel gebruik van uw voertuig — om nog maar enkele van nuttige elementen in de strafverdediging aan te voeren — worden onderzocht en gepleit, om de strafmaat en het op te leggen rijverbod te beperken.

Mogelijks werd uw rijbewijs reeds voor een voorlopige duur van 15 dagen door het Parket, onmiddellijk na de feiten via de Politie, ingetrokken.

Belangrijk genoeg om alles na te gaan en de duur van uw reeds voorlopig ingetrokken rijbewijs te laten overeenstemmen met uw definitief door de Politierechter op te leggen rijverbod, zodat dit elkaar opheft en u niet tot een bijkomend rijverbod wordt veroordeeld I

Indien uw verzekeringsmaatschappij kan aan aantonen dat alcoholintoxicatie of dronkenschap de oorzaak, dan wel mede oorzaak is van het ongeval dat u heeft veroorzaakt, zou zij al haar uitgaven aan slachtoffer (zowel materiële schade als lichamelijke letselschade) kunnen terugvorderen.

Uw verzekeringsmaatschappij dient evenwel zekere formaliteiten te vervullen om hierop aanspraak te kunnen maken.

Het is aldus belangrijk uw dossier te laten onderzoeken door een advocaat met ervaring.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie