nl
Als onderneming investeert u de nodige tijd en middelen in het uitbouwen van naamsbekendheid. Deze naamsbekendheid is van essentieel belang voor de ontplooiing alsook het op de kaart zetten van uw onderneming. Echter, wanneer u nalaat uw handelsmerk of merknaam te registreren kunnen andere ondernemingen hiermee aan de haal gaan en zullen uw succes en naamsbekendheid tevergeefs zijn geweest.
Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap niet bevoegd was om een offerte voor een overheidsopdracht op geldige wijze te ondertekenen, kon recent het eerste barstje in dit standpunt worden vastgesteld.
De Raad van State heeft zich in een recent arrest (nr. 248.216 van 7 september 2020, BV GOOS TAKELDIENST) uitgesproken over de invulling van zuiver materiële fouten in offertes en de reikwijdte van de rol die de aanbesteder in het kader van de verbetering daarvan kan spelen.
Sinds 15 december 2020 is het definitief einde aangebroken voor de ‘kaasroute’. Een schenking via een buitenlandse notaris? Vanaf nu moet u rekening houden met de volgende nieuwigheden.
Een belangrijk onderdeel binnen het rechtsdomein ‘omgevingsrecht’ betreft het bijstaan van cliënten tijdens beroepen tegen omgevingsvergunningen, hetzij voor de aanvrager, hetzij voor belanghebbende derden. Immers, wanneer u geconfronteerd wordt met een weigering van de omgevingsvergunning voor uw droomhuis of wanneer uw buren hun droomhuis wel vergund zien maar dat u hierdoor onaanvaardbare hinder ervaart, kan u een administratief beroep instellen bij de deputatie van de provincie waar u woont dan wel bij het Vlaams Gewest.
Om het hoofd te bieden aan het coronavirus is de hoop van de wereld voornamelijk gevestigd op de recent ontwikkelde coronavaccins. Om het gehoopte resultaat te bereiken dient minstens 70% van de bevolking een prik te krijgen. Toch heeft de Belgische wetgever beslist om de vaccinatie niet te verplichten. De vraag stelt zich vervolgens of werkgevers zelf, in het kader van hun werkgeversgezag, hun werknemers kunnen verplichten om zich tegen het virus te laten vaccineren?
De overdracht van een familieonderneming wordt vaak ervaren als een moeizaam proces. Wordt de familieonderneming verkocht? Worden de aandelen niet beter geschonken, al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik? Of worden de aandelen best in een testament toebedeeld? Verdwijnt de ervaren oprichter meteen uit het verhaal nadat de aandelen zijn overgedragen of geschonken? En wat met kinderen die helemaal niet actief zijn inde familieonderneming? Dit zijn vaak de vragen die branden op de tong van de pater of mater familias. Een antwoord op deze vragen wordt frequent gevonden in de oprichting van een controlevehikel. Maar is deze techniek door het meer flexibelere vennootschapsrecht nog relevant?
Veel ondernemingen zien hun omzet als sneeuw voor de zon verdwijnen door COVID-19, terwijl dit niet steeds geldt voor hun vaste kosten. Om ondernemingen tijdens deze crisis te beschermen tegen inbeslagnames en faillissementen, heeft de overheid een faillissementsmoratorium ingesteld. Deze bescherming tegen een faillissement verviel op 31 januari 2021.
Het nieuwe goederenrecht vanaf 1 september 2021.
Vorig jaar werd iedereen beroerd door de situatie waarin een jong kind, getroffen door spinale musculaire atrofie, niet in de mogelijkheid was om de voor haar noodzakelijke peperdure medicatie toegediend te krijgen. Vlaanderen begon massaal te sms’en. Deze situatie wordt nu deels verholpen.
<123456 ... 30
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie