nl

Ook in 2020 nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Publicatiedatum: 29/01/20

Voor de periode 2020-2021 heeft de Europese Unie nieuwe drempelbedragen gepubliceerd voor de overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels.

De aangepaste (en verlaagde) drempelbedragen betreffen:

Sector

Opdracht

Oud drempelbedrag

Nieuw drempelbedrag

Klassieke sector

Werken

5.548.000 EUR

5.350.000 EUR

Leveringen en diensten centrale overheden

144.000 EUR

139.000 EUR

Leveringen en diensten decentrale overheden

221.000 EUR

214.000 EUR

Speciale sectoren en defensie- en veiligheid

Werken

5.548.000 EUR

5.350.000 EUR

Leveringen en diensten

443.000 EUR

428.000 EUR

Concessieovereenkomsten

(Openbare) werken

5.548.000 EUR

5.350.000 EUR

Dienstenconcessies

5.548.000 EUR

5.350.000 EUR

Voormelde bedragen zijn van toepassing op de opdrachten en concessies die vanaf 1 januari 2020 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook op de opdrachten en de concessies waarvoor, bij afwezigheid tot het indienen van een offerte. De datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen is hierin cruciaal.

De bedragen gelden vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Deze bedragen gelden uiteraard exclusief BTW.

Het aanpassen van de drempelbedragen noopt uiteraard ook tot de nodige aanpassingen aan de diverse uitvoeringsbesluiten alsook aan de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013.

Besluit

De Europese Unie heeft voor de periode 2020-2021 nieuwe drempelbedragen vastgesteld voor Europese opdrachten. Het komt ons als raadgevers toe om onze cliënten in te lichten omtrent belangrijke wijzigingen in de regelgeving.

Rechtsdomeinen

Meer over overheidsopdrachten

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie