nl

Samen scheiden bij E.O.T.: moeten wij hiervoor nog steeds naar de rechtbank?

Publicatiedatum: 30/08/18

De wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (ook wel de Potpourri VI genoemd) heeft als doel een snellere en kwaliteitsvollere afhandeling van gerechtelijke dossiers te bewerkstelligen.

Dankzij deze wet wordt het vanaf 1 september 2018 eenvoudiger om bij een onderlinge toestemming uit de echt te scheiden.

 

1                 De huidige regeling

Echtgenoten die kiezen voor een echtscheiding door onderlinge toestemming (hierna de E.O.T. genoemd) moeten tot op de dag van vandaag - in het grootste deel van de gevallen - nog steeds persoonlijk verschijnen voor de Familierechtbank. Slechts wanneer de echtgenoten reeds meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven voorziet de huidige wetgeving in een schriftelijke procedure.

Zelfs in deze laatste situatie kan de rechter de verplichte aanwezigheid van partijen bevelen, indien zij zulks nodig acht.

Aan huidige formalistische regeling komt weldra een einde…

2                 Versoepeling vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zal de persoonlijke verschijning van echtgenoten bij een E.O.T.  in principe niet langer vereist zijn.

Door de echtgenoten, diens raadsman of de notaris zal een schriftelijk verzoek gericht worden aan de daartoe territoriaal bevoegde Familierechtbank, waarna normalerwijze een schriftelijke procedure zal plaatsvinden. De echtgenoten zullen vervolgens schriftelijk in kennis worden gesteld van hun echtscheidingsvonnis.

Echter, indien de Familierechtbank redenen ziet om de echtscheiding te weigeren (bv. niet voldaan aan de formele voorwaarden, een gebrekkige regelingsovereenkomst,…), kan zij de persoonlijke verschijning alsnog opleggen aan partijen. Deze persoonlijke verschijning dient echter eerder te worden beschouwd als een mogelijkheid voor de echtgenoten om alsnog standpunt in te nemen over de opgeworpen opmerking.

Hierbij dient bijzondere aandacht te worden gevestigd op de voorafgaande regelingsovereenkomst aangaande de minderjarige kinderen.

In het kader van een E.O.T. zijn de echtgenoten verplicht om een regeling te treffen over de in artikel 1288 Ger.W. opgesomde punten. Een regeling aangaande de minderjarige kinderen (o.a. het ouderlijk gezag, de huisvestiging, het verblijf, de verdeling kosten,…) maken hiervan een belangrijk deel uit.

Wanneer de familierechtbank en/of het Openbaar Ministerie problemen zien in deze voorafgaandelijke regeling, worden de echtgenoten verplicht opgeroepen voor een persoonlijke verschijning.

Tijdens deze verschijning kan de familierechtbank de echtgenoten voorstellen en verzoeken om de beschikking uit hun overeenkomst, die haar strijdig lijken met het belang van de kinderen, te wijzigen. De toekomstige wetswijziging gaat zelfs nog een stap verder en biedt partijen de mogelijkheid om de overeenkomst onmiddellijk te wijzigen. In dit geval neemt de familierechtbank akte van de aangevoerde wijziging hetgeen later mee opgenomen zal worden in het proces-verbaal.

Indien de echtgenoten er niet onmiddellijk uitgeraken, zal een tweede verschijning bevolen worden waarbij de mogelijkheid geboden wordt om de gevraagde aanpassing door te voeren. Ingeval de echtgenoten weigeren om in te gaan op het verzoek om de overeenkomst aan te passen, dan is de familierechtbank verplicht om het verzoek tot echtscheiding af te wijzen.

Overigens is duidelijk dat het belang van het kind voor de wetgever in de doorgevoerde versoepeling steeds doorslaggevend is geweest.

3                 De inwerkingtreding

De nieuwe regels aangaande de persoonlijke verschijning zijn slechts van toepassing op vorderingen tot echtscheiding door onderlinge toestemming die aanhangig worden gemaakt vanaf 1 september 2018. Voor de reeds aanhangig gemaakte dossiers blijven de oude regels (en dus ook de verplichte persoonlijk verschijning) onverkort van toepassing.

Besluit

Vanaf 1 september 2018 wordt de procedure voor een echtscheiding door onderlinge toestemming heel wat vereenvoudigd. In normale omstandigheden zal de procedure vanaf dan volledig schriftelijk verlopen, zodat een persoonlijke verschijning van partijen niet langer vereist is.

LET OP: het is van groot belang dat u een gedetailleerde en weloverwogen regelingsovereenkomst voorhanden heeft teneinde onduidelijkheden en een eventuele oproeping door de familierechtbank te vermijden. Een op maat gemaakte professionele begeleiding is hierbij ten zeerste aan te raden.

Wij staan u graag te woord om u een antwoord te bieden op al uw vragen en u persoonlijk te begeleiden bij het opstellen van uw regelingsovereenkomst.

Rechtsdomeinen

Meer over familierecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie