nl

Nieuwe modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Publicatiedatum: 17/05/18

De nieuwe modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Koninklijk besluit van 16 april 2018) is op 2 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe modelovereenkomst bepaalt de minimumvoorwaarden voor alle overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De wijziging van de modelovereenkomst (die dateerde van 1992) is ingegeven door een nood aan actualisering en aanpassing aan de nieuwe geldende wetgeving en principe-uitspraken van onze hoogste rechtscolleges. In die zin bevat de nieuwe modelovereenkomst een aantal ingrijpende wijzigingen.

De bepalingen van de nieuwe modelovereenkomst zijn van toepassing op de verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden vanaf 12 mei. De inwerkingtreding van de modelovereenkomst en de  latere wijzigingen, leiden binnen de door zijn bepalingen gestelde begrenzingen van rechtswege tot wijziging van de verplichtingen van de verzekeraars, zoals die voortvloeien uit de lopende verzekeringsovereenkomsten. Met uitzondering van de premieverhogingen, kunnen deze wijzigingen de opzegging van de lopende overeenkomst niet rechtvaardigen.

 Verzekeraars krijgen nog een bijkomende termijn tot 1 november 2019 om hun verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten aan te passen aan de nieuwe modelovereenkomst. Tot op die datum hoeven de bestaande en de nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet naar de vorm overeen te stemmen met de bepalingen van de nieuwe modelovereenkomst. Desalniettemin is het aan te raden dat verzekeraars zo snel als mogelijk hun verzekeringsovereenkomsten aanpassen aan de nieuwe modelovereenkomst.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie