nl

Het Vlaams Woninghuurdecreet

Publicatiedatum: 23/04/18

Enkele jaren geleden werd beslist het privaat huurrecht te regionaliseren. In afwachting van een Vlaams huurdecreet bleven de bestaande (federale) regels van toepassing. Vlaanderen heeft ondertussen een ontwerp van decreet klaar. Hoewel de tekst nog niet definitief is, liggen de krijtlijnen vast.

Toepassingsgebied

Voor alle duidelijkheid: handelshuur blijft een federale materie. De betreffende wetgeving blijft dan ook ongewijzigd.

Het Vlaams Woninghuurdecreet zal een ruimer toepassingsgebied kennen dan de huidige federale Woninghuurwet. Het decreet zal immers van toepassing zijn op elk goed (roerend of onroerend) dat bestemd is voor bewoning in ruime zin. Zullen dus ook onder het toepassingsgebied vallen van het nieuwe Decreet: studentenkamers, vakantiewoningen, woonwagens, woonboten,…

Inwerkingtreding

Het Vlaams Woninghuurdecreet zal naar alle waarschijnlijkheid in werking treden op 1 januari 2019. Er is evenwel een uitzondering voorzien voor de bepaling inzake de huurwaarborg: dit onderdeel zal in werking treden op een later door de Vlaamse regering te bepalen datum.

Op welke overeenkomsten zal de nieuwe regelgeving  dan concreet van toepassing zijn?

  1. mondelinge huurovereenkomsten 
  2. schriftelijke overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019.

Op schriftelijke overeenkomsten die werden gesloten vóór 1 januari 2019 zal dus de huidige federale regelgeving van toepassing blijven.

Nieuwigheden

Hoewel men niet gekozen heeft voor een totale wijziging van de bestaande wetgeving, zijn er toch belangrijke nieuwigheden, en dit o.a. op het vlak van de opzegmogelijkheden, de gevolgen van het overlijden van de huurder, de huurwaarborgregeling, de medehuur en de huurprijsherziening. 

Contacteer ons voor meer informatie en verduidelijking over het Vlaams Woninghuurdecreet

Meer over vastgoed- en goederenrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie